XI Војвођански фестивал харфе, Зрењанин 09.04.2022.

Ања Аврамовић, I омш: I-1 100 поена
Лена Суботић, I омш: I-2 95,75 поена
Мина Марјановић, VI омш: I-3 95,50 поена
Ленка Радоњић II смш: I-3 97,25 поена