Обавештавамо ученике и њихове разредне старешине да ће настава из предмета Хор за основну и средњу школу

почети од друге недеље септембра према објављеном распореду часова…

Настава  хора од 10.септембра…