Чланови школског одбора, шк.2020/2021:

  1. Душица Радуловић, председник
  2. Саша Кесић, заменик председник
  3. Драган Радојичић
  4. Ирина Черњевски Шантрић
  5. Слободан Рогошић
  6. Снежана Максимовић
  7. Предраг Јовановић
  8. Сандра Рајковић
  9. МираАћимовић