Чланови школског одбора, шк.2019/2020:

  1. Душица Радуловић, председник
  2. Илинка Живковић Трифуновић
  3. Саша Кесић, заменик председник
  4. Ирина Черњевски Шантрић
  5. Слободан Рогошић
  6. Снежана Максимовић
  7. Предраг Јовановић
  8. Магдалена  Чукић Шепец
  9. Сандра Рајковић