Чланови школског одбора, шк.2021/2022:

  1. Душица Радуловић, председник
  2. Саша Кесић, заменик председник
  3. Весна Јаћевић
  4. Данијела Јејина
  5. Ирина Черњевски Шантрић
  6. Слободан Рогошић
  7. Снежана Максимовић
  8. Предраг Јовановић
  9. Мира Аћимовић