Rezultati  sa Desetog klavirskog takmičenja „Josip Slavenski” -Beograd:

Mihajlo Popović I r.- kl. Petrović -I nagrada ( 94 poena)

Sofija Matić II r. –kl. Đurović – I nagrada ( 95,66 poena)

Sofija Milanović IIIr. –kl. Vujadinović – I nagrada ( 94 poena)

Marija Mančić III r.- kl. Kostić – I nagrada ( 97.66 poena)

Maša Jejina IV r. –kl.Ravnjak – I nagrada ( 98 poena)

Anja Vuković V r. –kl. Ravnjak – II nagrada ( 89 poena)

Mila Zogović VI r. – kl. Đurović – III nagrada ( 77 poena)