1. internacionalni festival Ub

Rezultati:

harmonika:

  1. Pavlović Ratko – III SMŠ – Laureat
  2. Petković Radoš – I SMŠ– I nagrada
  3. Obradović MIloš – V OMŠ – I-1 nagrada
  4. Ostojić Milutin – IV OMŠ – I-3 nagrada
  5. Mišković Petar – I OMŠ – I-3 nagrada
  • Miodrag Krstić