Na Gitar art festivalu postigli smo ove rezultate: 
I kategorija
– Uroš Jaćović, kl.D.Petrović (99 bodova) II nagrada
– Olivera Ognjenović, kl. D.Petrović  (98 bodova) III nagrada
II kategorija
– Trio „Šardel” kl. M. Dereta nagrada (99,28)
IV  kategorija
– Filharmonijski orkestar gitara „Dušan Trifunović” kl. D.Petrović, Zlatno priznanje, I nagrada (100 bodova)