9–10.12.2017.

Na nedavno održanom takmičenju postignuti su ovi rezultati:

SOLFEĐO:

Ana Pajović, I SMŠ, klasa:prof. Saša Kesić                                       97        I

Dragutinka Lapčević, IV SMŠ, klasa: prof.Ivana Popović         93,33   II

Jovana Đukić, IV SMŠ, 78,33, klasa: prof.Ivana Popović          UČESTVOVANJE

TEORIJA MUZIKE:

Ana Pajović, I SMŠ, klasa:prof. Saša Kesić                                                  100      I

Katarina Stošić, I SMŠ, klasa:prof. Saša Kesić                                         94        II

Jovana Janjić, I SMŠ, klasa:prof.Saša Kesić                                                  93        II

Rada Mladenović, I SMŠ, klasa:prof. Saša Kesić                                         92        II

Anđela Ognjanović, I SMŠ, klasa:prof.Saša Kesić                                        89        III

Anđela Stojanović, I SMŠ, Klasa; Saša Kesić                                                89        III

Milica Matović, I SMŠ, klasa:prof. Saša Kesić                              80        pohvala

Ana Mojsilović, I SMŠ, klasa:prof. Saša Kesić                                72,50 učestvovanje

 

SOLFEĐO:

Jovana Anđelković, II SMŠ, klasa: prof.Tatjana Babić                               85,33   II

 

TEORIJA MUZIKE:

Sofija Ilić, I SMŠ, klasa:prof. Saša Kesić                                      91        II

Eleonora Anđelić, I SMŠ, klasa:prof. Saša Kesić                            77, učestvovanje

Miona Topalović, I SMŠ, Klasa; Saša Kesić                                        69, učestvovanje