На Четвртом такмичењу из музичко-теоријских дисциплина „Корнелије”, одржаном 12.5– 14.5, постигнути су ови резултати:

Солфеђо

1.Пајовић Ана,VI OМШ, I награда (97)

2.Петровић Нина, III СМШ, I награда (96)

3. Лапчевић Драгутинка, III СМШ, II награда(86,99)

4.Милановић Мина, III СМШ, II награда(84)

5.Ђукић Јована, III СМШ, похвала (69,33)

Класа Поповић Ивана

Теорија

1.Пајовић Ана,VI OМШ, I награда (94)

2.Младеновић Рада,VI OМШ, I награда (93)

3.Радојичић Исидора, VI OМШ, II награда (89)

Класа Поповић Ивана

1.Илић Софија, I СМШ, I награда (90)

2.Михаиловић Јована, I СМШ, II награда (81)

Класа Кесић Саша

Хармонија

1.Ђукић Јована, III СМШ, похвала(60)

Обреновић Зоран

Музички облици

1.Петровић Нина, III СМШ, I награда(98)

2.Милановић Мина, III СМШ, II награда (85)

3.Ђукић Јована, III СМШ, III награда(72)

4.Николић Катарина,IVСМШ, I награда(95)

Класа Кесић Саша