POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

MŠ „VatroslavLisinski“

nа 5.Međunarodnomtakmičenjuiz solfeđa

Beograd, 6. i 7. april 2019. 

 

 

Disciplina: SOLFEĐO

 

Milica Ranđić, I SMŠ                    klasa: Ivana Popović          99,66             I nagrada

Nađa Vidović, I SMŠ                     klasa: Ivana Popović          93                   II nagrada

Irina Aničić, II SMŠ                                    klasa: Saša Kesić                 100                 I nagrada

Ana Pajović, II SMŠ                       klasa: Saša Kesić                 100                 I nagrada

Anđela Stojanović, II SMŠ          klasa: Saša Kesić                 90,66             II nagrada

 

Disciplina: DVOGLASNO PEVANJE

 

Ana Pajović, Lenka Dakić, II SMŠ          klasa: Saša Kesić     100                 I nagrada

 

Disciplina: TEORIJA MUZIKE

 

Mila Zogović, I SMŠ                      klasa: Saša Kesić                 98,50             I nagrada

Milica Ranđić, I SMŠ                    klasa: Saša Kesić                 97                   I nagrada

Anđela Ognjanović, II SMŠ         klasa: Saša Kesić                 100                 I nagrada

Ana Pajović, II SMŠ                       klasa: Saša Kesić                 100                 I nagrada

Rada Mladenović, II SMŠ            klasa: Saša Kesić                 100                 I nagrada

Irina Ančić, II SMŠ                         klasa: Saša Kesić                 99                   I nagrada

Jovana Janić, II SMŠ                      klasa: Saša Kesić                 98                   I nagrada

Milica Matović, II SMŠ                klasa: Saša Kesić                 95,50             I nagrada

Anđela Stojanović, II SMŠ          klasa: Saša Kesić                 94                   II nagrada

Teodora Vraneš, II SMŠ               klasa: Saša Kesić                 82,89             pohvala

 

Čestitke na postignutim rezultatima!