1. festival muzičkih i baletskih škola Srbije  12.05.2015.

I kategorija-ekipa solista

 

  1. Šepec Aleksa – kontarbas – II OMŠ – 98,14

– kl. Bogdan Živanović

 

  1. Matajurc Nataša –gitara – VI OMŠ – 98,86

– kl. Jasmina Dragićević

 

  1. Mitrović Veljko – klavir – V OMŠ – 93,29

– kl. Vladimir Popović

 

  1. Novković Anastasija – flauta – IV OMŠ – 98,00

-kl.Stanislava Vasiljević Salaćanin

 

                  Plasman škole – 97,07