61. Фестивал музичких и балетских школа Србије
08.-13.05.2017.
Зрењанин
МШ „Јосиф Маринковић“

Први део

Други део

Трећи део

Четврти део

Пети део