Плакат Факултета музичке уметности са информацијама у вези са одржавањем припремне наставе на Факултету за кандидате који се пријављују за упис у прву годину основних академских студија у академској 2022/23. години.

Плакат