Почетна / Јавне набавке

Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – ИНСТРУМЕНАТА -КЛАВИРА

Република Србија Град Београд МШ „Ватрослав Лисински” Н.Х. Страше Пинџура 1/2 11030 Београд http://lisinski.edu.rs/ Број: 1/106 09.06.2017. године              На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и …

Детаљније »