Почетна / Јавне набавке

Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – ИНСТРУМЕНАТА -КЛАВИРА

Република Србија Град Београд МШ „Ватрослав Лисински” Н.Х. Страше Пинџура 1/2 11030 Београд http://lisinski.edu.rs/ Број: 1/106 09.06.2017. године              На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и …

Детаљније »

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору – ел. енергија

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страше Пинџура 1/2 11030 Београд Датум: 15.09.2016. године   На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Музичка школа „Ватрослав Лисински”  из Београда,   објављује   О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е   о …

Детаљније »

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

            МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страше Пинџура 1/2 11030 Београд Датум: 27.07.2016. године                  На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Музичка школа „Ватрослав Лисински” из Београда   о б ј а в љ у …

Детаљније »

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – зидарски радови

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Датум: 27.07.2016. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Музичкa школa „Ватрослав Лисински“ из Београда   објављује О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е о закљученом уговору …

Детаљније »