Обавештење о закљученом уговору – рестаурација клавира

Обавештење о закљученом уговору – рестаурација клавира

Обавештење можете преузети на линку испод ↓ Обавештење о закљученом уговору – рестаурација клавира

Одлука о додели уговора за штимовање и рестаурацију клавира

Одлука о додели уговора за штимовање и рестаурацију клавира

Одлуку можете преузети на линку испод ↓ Одлука о додели уговора за штимовање и рестаурацију клавира

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – ИНСТРУМЕНАТА -КЛАВИРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – ИНСТРУМЕНАТА -КЛАВИРА

Република Србија Град Београд МШ „Ватрослав Лисински” Н.Х. Страше Пинџура 1/2 11030 Београд http://lisinski.edu.rs/ Број: 1/106 09.06.2017. године              На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени…