Почетна / Јавне набавке (страница 2)

Јавне набавке

П О З И В за подношење понуда за набавку радова – зидарски радови у поступку јавне набавке мале вредности

  МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Број: 1/110 Датум: 22.06.2016. године     На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон),   о б ј а в љ у …

Детаљније »

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Датум: 20.06.2016. године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Музичкe школe „Ватрослав Лисински“ из Београда   објављује О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору …

Детаљније »

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – опрема за образовање – инструменти

  МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Датум: 16.06.2016. године     На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Музичкe школe „Ватрослав Лисински“ из Београда     објављује О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е …

Детаљније »

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – опреме за образовање – инструменти

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Број: 1/66 Датум: 06.05.2016.     На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон),   о б ј а в љ у ј е …

Детаљније »

П О З И В за подношење понуда за набавку радова – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Број: 1/64 Датум: 04.05.2016.     На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон),   о б ј а в љ у ј е …

Детаљније »

Обавештење о обустави поступка јавне набавке-Закуп сале

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страше Пинџура 1/2 11030 Београд       На основу одредбе члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  бр.124/2012 и 14/2015, у даљем тексту Закон) и Одлуке о обустави поступка бр. 70/120 од 03.09.2015. године, …

Детаљније »