П О З И В   за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

            МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“…

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова  – зидарски радови

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – зидарски радови

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe…

П О З И В за подношење понуда за набавку радова – зидарски радови у поступку јавне набавке мале вредности

П О З И В за подношење понуда за набавку радова – зидарски радови у поступку јавне набавке мале вредности

  МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“…

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe…

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – опрема за образовање – инструменти

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – опрема за образовање – инструменти

  МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“…

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара – опрема за образовање – инструменти

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара – опрема за образовање – инструменти

Одлука о додели уговора за…