П О З И В за подношење понуда за набавку добара – опреме за образовање – инструменти

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – опреме за образовање – инструменти

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe…

П О З И В за подношење понуда за набавку радова – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти

П О З И В за подношење понуда за набавку радова – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe…

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – санација школског простора за потребе Музичке школе „Ватрослав Лисински“ – Београд

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – санација школског простора за потребе Музичке школе „Ватрослав Лисински“ – Београд

  МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“…

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е   о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара –

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара –

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe…