Почетна / Јавне набавке (страница 3)

Јавне набавке

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – опреме за образовање – инструменти

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Број: 1/66 Датум: 06.05.2016.     На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон),   о б ј а в љ у ј е …

Детаљније »

П О З И В за подношење понуда за набавку радова – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Број: 1/64 Датум: 04.05.2016.     На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон),   о б ј а в љ у ј е …

Детаљније »

Обавештење о обустави поступка јавне набавке-Закуп сале

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страше Пинџура 1/2 11030 Београд       На основу одредбе члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  бр.124/2012 и 14/2015, у даљем тексту Закон) и Одлуке о обустави поступка бр. 70/120 од 03.09.2015. године, …

Детаљније »

Позив за подношење понуда-закуп сале

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страше Пинџура 1/2 11030 Београд Број: 70/111 Датум: 11.08.2015. године   На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012 и 14/2015 )   о б ј а в љ у ј е П  О  З  И  В …

Детаљније »

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – санација школског простора за потребе Музичке школе „Ватрослав Лисински“ – Београд

  МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Датум: 27.07.2015. године     На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/2015) Музичкa школa „Ватрослав Лисински“ из Београда,   објављује   О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е   …

Детаљније »

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара –

Историјат школе

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Датум: 29.06.2015. године     На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/2015) Музичкa школa „Ватрослав Лисински“ из Београда,   објављује   О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е   о …

Детаљније »

Позив за подношење понуда-санација школског простора

МУЗИЧКА ШКОЛА  „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшe Пинџура 1/2 11030 Београд Број: 70/88 Датум: 19.06.2015.     На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012 и 14/2015),   о б ј а в љ у ј е   П  О  З  И  В …

Детаљније »

Позив за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“ Страшка Пинџура 1/2 11030 Београд Број: 70/60 Датум: 30.04.2015.   На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012 и 14/2015), о б ј а в љ у ј е П  О  З  И  В   за подношење …

Детаљније »