Na međunarodnom festivalu gudača u Valjevu, održanom  26.5–28.5.2017, nastupilo je 10 učenika violine iz naše škole i osvojili su sledeće nagrade:
 
Srednja škola
V kategorija:
  • Danijel Kostić (klasa Nevenka Martinić) – I-1 nagrada (99,00), pobednik kategorije;
  • Ana Mandžo (klasa Donka Đorelijevski) – III nagrada (72,00);
VI kategorija:
  • Valentina Gajić (klasa Donka Đorelijevski) – III nagrada (71,20);
Osnovna škola
I kategorija:
  • Jelena Uzunović (klasa Ljubica Matić) – I nagrada (93,33);
II kategorija:
  • Milan Šišić (klasa Željko Šišić) – I nagrada (95,33);
  • Una Popović (klasa Ljubica Matić) – II nagrada (86,67);
  • Teodora Spasojević (klasa Ljubica Matić) – II nagrada (83,67);
III kategorija:
  • Vuk Janjić (klasa Željko Šišić) – I nagrada (91,33);
  • Dušan Katić (klasa Marija Lukić) – II nagrada (80,00);
  • Petar Ristić (klasa Marija Lukić) – III nagrada (78,33);
Naši učenici su osvojili  4 prve ( jedna I-1, pobednik kategorije), 3 druge i 3 treće nagrade.