Solfeđo:

Ana Pajović – I nagrada (99,66)

Irina Aničić – I nagrada (99)

Isidora Radoičić – I nagrada (97)

Lenka Dakić – I nagrada (95)

 

Teorija muzike:

Anđela Ognjanović – I nagrada (98)

Jovana Janjić – I nagrada (98)

Ana Pajović – I nagrada (97)

Teodora Živković – I nagrada (93)

Klasa: Saša Kesić