Međunarodno takmičenje Petar Konjović,

05.-17.05.2015.

Rezultati:

  • vilončelo
  1. Mladenović Emilija– II SMŠ – III nagrada
  • Milutin Mladenović

-kontrabas

  1. Mitrović Strahinja – II OMŠ – I nagrada
  2. Šepec Aleksa – II OMŠ – II nagrada,

specijalna nagrada za izvanredno izvođenje

  • Bogdan Živanović