Muzička škola „Vatroslav Lisinski“

XIX Otvoreno takmičenje

Memorijal „Dušan Protić“

 

HARMONIKA                                                     Sreda, 13. 03. 2019.

OMŠ i SMŠ

 

REZULTATI

 

I razred OMŠ

 

Radiša Blagojević

MŠ „Stevan Stojanović Mokranjac“, Bijeljina                                                       I-1           nagrada ( 99 poena)

 1. Nenad Stevanović

Vukašin Praizović

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-2           nagrada ( 91 poena)

 1. Igor Nikić

 

II razred OMŠ

 

Vuk Živković

MŠ „Vladimir Đorđević“, Beograd                                                             I-1           nagrada ( 97 poena)

 1. Aleksandar Popović

Zorica Krstić

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-5           nagrada ( 90 poena)

 1. Nataša Minić

Strahinja Đorđević

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-3           nagrada (92 poena)

 1. Igor Nikić

Filip Mraović

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-2           nagrada ( 95 poena)

 1. Jelena Gotovčević

Vuk Vlajić

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-4           nagrada ( 91 poena)

 1. Igor Nikić

Petar Tričkovski

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-5           nagrada ( 90 poena)

 1. Jelena Gotovčević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III razred OMŠ

 

Slavica Čobić

MŠ „Stevan Stojanović Mokranjac“, Bijeljina                                                       I-1           nagrada ( 98 poena)

 1. Marijana Simeunović

Vukašin Pavlović

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-2           nagrada ( 93 poena)

 1. Jelena Gotovčević

 

 

 

IV razred OMŠ

 

Đorđe Knežević

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-2           nagrada ( 90 poena)

 1. Jelena Gotovčević

Petar Stekić

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               II-2         nagrada ( 85 poena)

 1. Nataša Minić

Marko Stevanović

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               II-1         nagrada ( 88 poena)

 1. Jelena Gotovčević

Marko Marinković

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-2           nagrada ( 90 poena)

 1. Igor Nikić

Andrija Pešić

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-1           nagrada ( 92 poena)

 1. Jelena Gotovčević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V razred OMŠ

 

Nikola Dragičević

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               II             nagrada (80 poena)

 1. Nataša Minić

Luka Radojčić

MŠ „Jovan Bandur“, Pančevo                                                     I               nagrada (92 poena)

 1. Ramona Dimitrijević Balać

Marija Stefanović

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I               nagrada (92 poena)

 1. Jelena Gotovčević

 

 

 

VI razred OMŠ

 

Siniša Lukić

MŠ „Stevan Stojanović Mokranjac“, Bijeljina                                                       II             nagrada (88 poena)

 1. Nenad Stevanović

Anja Broćilović

MŠ „Stanislav Binički“, Beograd                                                  I               nagrada (91 poena)

 1. Nebojša Aćimović

 

 

I razred SMŠ

 

Aleksandar Pejović

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I               nagrada (96 poena)

 1. Aleksandar Popović

 

 

 

III razred SMŠ

 

Miloš Obradović

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-3           nagrada (91 poen)

 1. Miodrag Krstić

Petar Bešović

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-3           nagrada (92 poena)

 1. Miodrag Krstić

Milutin Ostojić

MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                                                               I-1           nagrada (93poena)

 1. Miodrag Krstić