Muzička škola „Vatroslav Lisinski“
XIX Otvoreno takmičenje
Memorijal „Dušan Protić“
GUDAČKI INSTRUMENTI Četvrtak, 14. 03. 2019.
Osnovna muzička škola
REZULTATI
I razred OMŠ
1. Milijana Šafarik, violina
ŠOMO „Kula“, Kula I-5 nagrada( 91 poen)
kl. Stanislava Kostić
kl. sar. Eva Eper
2. Dušica Aničić, violina  
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada( 99 poena)
kl. Mira Aćimović
kl. sar. Sanja Zlatojević
3. Danica Stefanović, violina
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-4 nagrada( 93 poena)
kl. Željko Šišić
kl. sar. Veroslava Rančić  
4. Marta Žukovski, violina  
MŠ „Stevan Mokranjac“ Kraljevo I-1 nagrada( 100 poena)
kl. Jelena Ćurčić
kl. sar. Stefan Marković  
5. Milan Pejčić, violina  
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-3 nagrada( 98 poena)
kl. Mina Aleksić
kl. sar. Ana Rančić  
II razred OMŠ
1. Ivona Jovanovski, violina
ŠOMO „Kula“, Kula II-1 nagrada(85 poena)
kl. Stanislava Kostić
kl. sar. Eva Eper
2. Olga Pavlović, violončelo
MŠ „Kosta Manojlović“, Zemun I-5 nagrada(94 poena)
kl. Nevena Pegaz
kl. sar. Ivana Šabarić
3. Sofija Penušliski, violončelo
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-6 nagrada(93 poena)
kl. Tijana Vaščić
kl. sar. Sanja Zlatojević  
4. Anđela Petrović, violina
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada(97 poena)
kl. Mina Aleksić
kl. sar. Ana Rančić
5 Nevena Rastovac, violina
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-2 nagrada(81 poena)
kl. Miloš Marinković
kl. sar. Veroslava Rančić
6. Lana Kovačević, violina
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-3 nagrada(96 poena)
kl. Nevenka Martinić
kl. sar. Ana Rančić
7. Lenka Maksimović, violina  
MŠ „Josip Slavenski“, Beograd I-4 nagrada(95 poena)
kl. Maja Kaćanski
kl. sar. Rastko Spasojčević
8. Kristijan Jovićević, kontrabas      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-1 nagrada(100 poena)
kl. Bogdan Živanović  
kl. sar. Bojana Grče      
III razred OMŠ
1. Anja Toković, violina        
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd III nagrada( 79 poena)
kl. Mira Aćimović
kl. sar. Sanja Zlatojević  
2. Ivana Stojadinović, violina
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-4 nagrada( 86 poena)
kl. Jelena Živković  
kl. sar. Milena Petrović      
3. Lea Sinkević, violončelo      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-3 nagrada( 87 poena)
kl. Tijana Vaščić  
kl. sar. Sanja Zlatojević      
4. Danica Vukelić, violina        
MŠ „Vladimir Đorđević“, Beograd I nagrada( 93 poena)
kl. Jovana Gacin Stanković  
kl. sar. Maja Ilić      
6. Oleg Jovanović, violončelo      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-1 nagrada( 89 poena)
kl. Tijana Vaščić  
kl. sar. Sanja Zlatojević
7. Jana Paunović, kontrabas      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-2 nagrada( 88 poena)
kl. Bogdan Živanović  
kl. sar. Bojana Grče      
IV razred OMŠ
1. Milan Šišić, violina        
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I nagrada( 95 poena)
kl. Željko Šišić  
kl. sar. Veroslava Rančić      
2. Lazar Kova, violina  
ŠOMO „Kula“, Kula III nagrada( 78 poena)
kl. Stanislava Kostić  
kl. sar. Eva Eper      
V razred OMŠ
1. Lenka Vuković, viola    
MŠ „Živorad Grbić“, Valjevo II nagrada( 89 poena)
kl. Milena Martinov-Stojković
kl. sar. Ana Pojović