Muzička škola „Vatroslav Lisinski“
XIX Otvoreno takmičenje
Memorijal „Dušan Protić“
GUDAČKI INSTRUMENTI Petak, 15. 03. 2019.
Srednja muzička škola i VI OMŠ
REZULTATI
VI razred OMŠ
1. Sergej Geleban, violina        
ŠOMO „Kula“, Kula I-2 nagrada ( 96 poena)
kl. Stanislava Kostić  
kl. sar. Eva Eper        
2. Selena Toković, violina          
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd   II-1 nagrada ( 85 poena)
kl. Mira Aćimović    
kl. sar. Sanja Zlatojević    
3. Vuk Janjić, violina          
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd   I-3 nagrada ( 95 poena)
kl. Željko Šišić    
kl. sar. Veroslava Rančić    
4. Hana Smajić, violina          
OMBŠ „Novo Sarajevo“, Sarajevo   I-1 nagrada ( 98 poena)
kl. Marina Drmić    
kl. sar. Uki Ovaskainen    
5. Đorđe Parojčić, violončelo        
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd   II-2 nagrada ( 84 poena)
kl. Tijana Vaščić    
kl. sar. Sanja Zlatojević
I razred SMŠ
1. Anja Ovaskainen, violina        
MŠ „Dr Vojislav Vučković“, Beograd   I-2 nagrada ( 93 poena)
kl. Biljana Stevanović    
kl. sar. Uki Ovaskainen        
2. Đorđe Jocić, violina        
MŠ „Dr Vojislav Vučković“, Beograd   II nagrada ( 81 poena)
kl. Nemanja Bojović    
kl. sar. Darinka Paunović        
3. Jovana Savić, violina          
MŠ „Dr Vojislav Vučković“, Beograd   I-1 nagrada ( 98 poena)
kl. Biljana Stevanović    
kl. sar. Uki Ovaskainen        
4. Ivana Mitrović, violina        
MŠ „Mokranjac“, Beograd   I-3 nagrada ( 91 poena)
kl. Stojan Popović    
kl. sar. Julijana Šulović        
5. Ivana Vučković, violina          
MŠ „Dr Vojislav Vučković“, Beograd   I-4 nagrada ( 90 poena)
kl. Nemanja Bojović    
kl. sar. Darinka Paunović        
II razred SMŠ
1. Jovan Muratović, viola
MŠ „Živorad Grbić“, Valjevo I-2 nagrada (95 poena)
kl. Milena Martinov Stojković
kl. sar. Ana Pejović
2. Milica Pavlović, violina
MŠ „Kosta Manojlović“, Zemun I-1 nagrada (100 poena)
kl. Tamara Grubin
kl. sar. Biserka Marović
3. Emilija Sinadinović, violončelo
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-3 nagrada (91 poena)
kl. Milutin Mladenović
kl. sar. Dejan Sinadinović
III razred SMŠ
1. Dunja Kalamir, violina
MŠ „Dr Vojislav Vučković“, Beograd LAUREAT
kl. Biljana Stevanović 100 poena
kl. sar. Uki Ovaskainen
2. Tijana Nikolić, violina
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-4 nagrada (92 poena)
kl. Vera Ilić
kl. sar. Milica Pekmezović
3. Andrea Ristivojević, viola
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-5 nagrada (90 poena)
kl. Konstantin Blagojević
kl. sar. Ana Rančić
4. Katarina Pavljašević, violina
MŠ „Dr Vojislav Vučković“, Beograd I-2 nagrada (97 poena)
kl. Biljana Stevanović
kl. sar. Stefan Ćirić
5. Eleonora Anđelić, violina
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-3 nagrada (93 poena)
kl. Vera Ilić
kl. sar. Milica Pekmezović
6. Aleksa Šepec, kontrabas
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-1 nagrada (100 poena)
kl. Bogdan Živanović
kl. sar. Bojana Grče
IV razred SMŠ
1. Milica Petrović, violina
MŠ „Dr Vojislav Vučković“, Beograd I-2 nagrada (92 poena)
kl. Nemanja Bojović
kl. sar. Darinka Paunović
2. Danijel Kostić, violina
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-1 nagrada (100 poena)
kl. Nevenka Martinić
kl. sar. Ana Rančić