Muzička škola „Vatroslav Lisinski“
XIX Otvoreno takmičenje
Memorijal „Dušan Protić“
DUVAČKI INSTRUMENTI Subota, 16. 03. 2019.
REZULTATI
I razred OMŠ
1. Andrea Jankoski, klarinet      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-5 nagrada (90 poena)
kl. Milan Rakić  
kl. sar. Veroslava Rančić      
2. Julijana Salaćanin, flauta    
MŠ „Kosta Manojlović“, Zemun I-1 nagrada (98 poena)
kl. Tijana Krstić  
kl. sar. Lidija Toldi      
3. Iva Jakovljević, klarinet      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada (96 poena)
kl. Milan Rakić  
kl. sar. Veroslava Rančić      
4. Jovana Nikolić, truba      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-4 nagrada (93 poena)
kl. Uroš Pekmezović  
kl. sar. Jovanka Ristić Tot  
5. Andrija Ćosić, truba      
MŠ „Vladimir Đorđević“, Beograd I-3 nagrada (95 poena)
kl. Vuk Dajić  
kl. sar. Marija Pavlović Rodić      
II razred OMŠ
1. Nevena Arsić, oboa    
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada (97 poena)
  kl. Katerina Krstić
  kl. sar. Veroslava Rančić    
2. Vanja Radaković, trombon    
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-4 nagrada (84 poena)
  kl. Đorđe Antić
  kl. sar. Milena Petrović    
3. Vanja Ćosić, horna  
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-2 nagrada (86 poena)
  kl. Aleksandar Jotić
  kl. sar. Sanja Zlatojević    
4. Mateja Stevanović, trombon    
  MŠ „Stanković“, Beograd I-1 nagrada (98 poena)
  kl. Vera Ristić
  kl. sar. Ivana Ilić Gomez Martinez    
5. Gordana Minov, flauta    
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-6 nagrada (90 poena)
  kl. Biljana Maćić
  kl. sar. Sanja Zlatojević    
6. Boris Ljubić, truba    
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-5 nagrada (80 poena)
  kl. Vuk Dajić
  kl. sar. Milena Petrović    
7. Staša Đorđević, horna    
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-5 nagrada (94 poena)
  kl. Aleksandar Jotić
  kl. sar. Sanja Zlatojević    
8. Dušan Pavlović, klarinet    
  MŠ „Živorad Grbić“, Valjevo I-3 nagrada (96 poena)
  kl. Andrija Mirković
  kl. sar. Andrijana Božić    
9. Majda Bulut, oboa    
  MŠ „Stanković“, Beograd II-3 nagrada (85 poena)
  kl. Tamara Urošević
  kl. sar. Teodora Jevtić    
10. Ana Kostić, flauta    
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd nije nastupila
  kl. Biljana Maćić
  kl. sar. Sanja Zlatojević    
11. Matija Mršić, trombon    
  OMŠ „Petar Konjović“, Beograd I-4 nagrada (95 poena)
  kl. Vera Ristić
  kl. sar. Dušan Grozdanović    
12. Natalija Nota, flauta    
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-1 nagrada (88 poena)
  kl. Stanislava Vasiljević Salaćanin
  kl. sar. Milica Pekmezović    
III razred OMŠ
1. Jovana Vojinović, trombon    
MŠ „Stanković“, Beograd I-1 nagrada (99 poena)
kl. Vera Ristić
kl. sar. Svetlana Jovanović Brezovac    
2. Ana Crvenković, trombon    
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd III nagrada (79 poena)
kl. Đorđe Antić
kl. sar. Milena Petrović    
3. Anđela Protić, klarinet
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-1 nagrada (82 poena)
kl. Milan Rakić
kl. sar. Veroslava Rančić    
4. Tadija Tonić, truba      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd III nagrada (79 poena)
kl. Uroš Pekmezović  
kl. sar. Jovanka Ristić Tot      
5. Milun Stojanović, trombon      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-2 nagrada (80 poena)
kl. Đorđe Antić  
kl. sar. Milena Petrović      
6. Mihajlo Drobnjak, truba      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-3 nagrada (97 poena)
kl. Uroš Pekmezović
kl. sar. Jovanka Ristić Tot
7. Mihajlo Nikolić, horna
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada (98 poena)
kl. Aleksandar Jotić  
kl. sar. Sanja Zlatojević      
IV razred OMŠ
1. Miloš Krezić, klarinet      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-1 nagrada (96 poena)
kl. Milan Rakić  
kl. sar. Veroslava Rančić      
2. Nikola Živković, truba      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-4 nagrada (90 poena)
kl. Vuk Dajić  
kl. sar. Milena Petrović      
3. Milica Kostadinov, flauta      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-3 nagrada (91 poena)
kl. Biljana Maćić  
kl. sar. Sanja Zlatojević      
4. Jovan Vasiljević, truba  
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd                      POHVALA (67 poena)
kl. Uroš Pekmezović  
kl. sar. Jovanka Ristić Tot      
5. Tara Jovanović, flauta      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada (95 poena)
kl. Stanislava Vasiljević Salaćanin  
kl. sar. Milica Pekmezović      
V razred OMŠ
1. Angelina Grieko, flauta      
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-1 nagrada (88 poena)
  kl. Biljana Maćić  
  kl. sar. Sanja Zlatojević      
2. Lana Đokić, flauta      
  MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I nagrada (95 poena)
  kl. Stanislava Vasiljević Salaćanin  
  kl. sar. Milica Pekmezović      
3. Andrea Mizić, flauta      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd II-2 nagrada (86 poena)
kl. Biljana Maćić  
kl. sar. Sanja Zlatojević      
DUVAČKI INSTRUMENTI
Srednja muzička škola
REZULTATI
I razred SMŠ
1. Sofija Despić, oboa        
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada ( 95 poena)
kl. Katerina Krstić  
kl. sar. Veroslava Rančić        
2. Petar Kadijević, flauta        
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-1 nagrada ( 96 poena)
kl. Stanislava Vasiljević Salaćanin  
kl. sar. Milica Pekmezović        
II razred SMŠ
1. Katarina Stošić, flauta        
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I nagrada ( 96 poena)
kl. Stanislava Vasiljević Salaćanin  
kl. sar. Milica Pekmezović        
III razred SMŠ
1. Ilija Stanić, trombon      
MŠ „Josif Marinković“, Beograd I-4 nagrada ( 90 poena)
kl. Vera Ristić  
kl. sar. Marko Borović      
2. Tijana Topalović, oboa      
MŠ „Stanković“, Beograd I-2 nagrada ( 98 poena)
kl. Tamara Urošević  
kl. sar. Teodora Jevtić      
3. Marko Daničić, klarinet      
MŠ „Josif Marinković“, Vršac I-1 nagrada ( 99 poena)
kl. Adam Bou
kl. sar. Ivan Veljković    
4. Mario Cesnak, klarinet
MŠ „Josif Marinković“, Vršac I-3 nagrada ( 96 poena)
kl. Adam Bou  
kl. sar. Ivan Veljković      
IV razred SMŠ
1. Matija Nišević, klarinet      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-1 nagrada ( 100 poena)
kl. Ljubiša Jovanović LAUREAT
kl. sar. Bojana Grče      
2. Pavle Ćirić, truba      
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-3 nagrada ( 97 poena)
kl. Uroš Pekmezović nagrada „Aleksandar Gajić“
kl. sar. Jovanka Ristić Tot      
3. Jovan Aćimović    
MŠ „Vatroslav Lisinski“, Beograd I-2 nagrada ( 98 poena)
kl. Ljubiša Jovanović
kl. sar. Bojana Grče