Na takmičenju „Mladi virtuoz” ovako su nas predstavili naši učenici i njihov profesor:

Uroš Jaćević

LAUREAT (100,00)

 

Trio gitara „JOPLIN“

(Uroš Jaćević / Olivera Ognjenović / Uroš Jelenković)

 

I–2 nagrada (99,oo)

Klasa  Dragan Petrović

 

Zatim…

Olivera Ognjenović

I-2 nagrada (99,oo)

Uroš Jelenković

I-3 nagrada (97,oo)

Klasa Dragan Petrović

 

Profesor DRAGAN PETROVIĆ je nagrađen kao najuspešniji profesor gitare i

za kontinuirano ostvarene najviše rezultate na

takmičenju „Mladi virtuoz”.

Čestitamo!