1. Rađen Katarina – I 4 nagrada (97,50), kl. D. Topalović
 2. Vukašinović Teodora – I 5 nagrada (97,25), kl. A. Markišić
 3. Kuželka Maša – I 12 nagrada (95,50), kl. S. M. Dokić
 4. Antić Dunja – I 17 nagrada (95,25), kl. A. Markišić
 5. Radoičić Jovan – II 7 nagrada (91), kl. M. Damjanović
 6. Čolić Tamara – II 7 nagrada (90,75), kl. T. Kuzmanović
 7. Tara Alsinović -II 9 nagrada(90) , kl. E.Šever
 8. Jelenković Vojislav – III 3 nagrada (84), kl. G. Živković
 9. Donić Konstantin – III 5 nagrada (83,50), kl. M. Damjanović

 

 1. Kristijan Jovićević I-1 nagrada (97,75),  kl.Bogdan Živanović

 

 1. Đorđević Staša – I 3 nagrada (97), kl. Aleksandar Jotić
 2. Ćosić Vanja – II 1 nagrada (93,75), kl. Aleksandar Jotić
 3. Nikolić Mihajlo – I 3 nagrada (97), kl. Aleksandar Jotić

4. Žuvela Mila – I 2 nagrada (98), kl. Ljubiša Jovanović

 

Oleg Jovanović- I nagrada (96,75), kl.Tijana Vaščić