Музичка школа „Ватрослав Лисински“ постоји од 1953. године а од 2000. постаје и средња музичка школа. У школи се уче следећи инструменти: виолина, виола, виолончело, контрабас, флаута, обоа, фагот, трубс, хорна, тромбон, харфа, клавир, хармоника, гитара, удараљке и соло певање. У средњој музичкој школи, поред вокално-инструменталног одсека ученици похађају и одсек за општу музичку педагогију-теоретски одсек.

Школа ради на општини Чукарица, на пет локација: матична школа, Баново Брдо, Страше Пинџура ½, одељење у Жаркову, Аце Јоксимовића 15, одељење у Железнику, Стјепана Супанца 15, одељење у Сремчици, Томаса Едисона 3, и одељење на општини Обреновац, Милоша Обреновића 117.

Наставу изводи 104 наставника инструменталне наставе, групне наставе теоретских музичких предмета и  општеобраовне наставе на нивоу средње школе.