Обавезе наставника за 24. август 2015.

09:00 – Педагошки колегијум (састанак шефова)

10:00 – Наставничко веће

После Наставничког већа биће одржани састанци Стручних већа (активи)