Организациона шема наставе у осовној музичкој школи:

шестогодишња школа

четворогодишња школа

двогодишња школа

виолина,виолончело,клавир,
хармоника, гитара,харфа, флаута

ученици се уписују најкасније са поласком у III разред редовне основне школе

обоа,кларинет,фагот,
труба,хорна,тромбон,
удараљке,контрабас

ученици се уписују најкасније са поласком у V разред редовне основне школе

соло певање

ученици започињу школовање   са напуњених
16 година за девојке
и са напуњених
18 година за дечаке

I,II и III разред
2 часа инструмента недељно
у трајању од 30 минута
2 часа недељно солфеђа у трајању од 45 минута

IV,V и VI разред
2  часа инструмента недељно
у трајању од 45 минута
2 часа солфеђа недељно
у трајању од 45 минута
2 часа хора-оркестра недељно
у трајању од 45 минута
VI разред
1 час теорије музике недељно
у трајању од 45 минута

 

I и II разред
2 часа инструмента недељно
у трајању од 30 минута
2+1 час солфеђа и теорије музике недељно у трајању
од 45 минута

III и IV разред
2 часа инструмента недељно
у трајању од 45 минута
2 часа солфеђа недељно
у трајању од 45 минута
2 часа хора-орекстра недељно
у трајању од 45  минута
IV разред
1 час теорије музике недељно
у трајању од 45 минута

I разред
2 часа соло-певања недељно
у трајању од 30 минута
3+1 час солфеђа и теорије музике недељно у трајању од 45 минута
1 час упоредног клавира недељно у трајању од 45 минута

II разред
2 часа соло-певања недељно
у трајању од 30 минута
3+1 час солфеђа и теорије недељно у трајању од 45 минута
1 час упоредног клавира недељно у трајању од 45 минута

 

Настава инструмента (соло-певања) и упоредног клавира је индивидуална.
Настава солфеђа,теорије,хора или оркестра је групна.