Распоред – Камерна музика 2020-21

Организациона шема наставе у средњој музичкој школи:

ВОКАЛНО ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК
образовни профил: музички извођач

назив предмета

разред и број часова недељно

I разред

II разред

III разред

IV разред

Главни предмет
инструмент
или соло певање

3

3

3

3

Корепетиција
само за клавиристе

1

1

1

1

Упоредни клавир
(немају клавиристи)

1

1

1

1

Камерна музика

1

1

2

2

Оркестар-хор

2

2

2

2

Читање с листа

1

1

1

1

Етномузикологија

1

1

Солфеђо

2

2

2

2

Теорија музике

1

Музички инструменти

1

Хармонија

3

2

2

Историја музике
са упознавањем музичке културе

1

3

2

Музички облици

1

1

2

Контрапункт

2

2

Национална историја музике

1

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК
образовни профил: музички сарадник теоретичар

назив предмета

разред и број часова недељно

I разред

II разред

III разред

IV разред

Главни предмет – солфеђо

3

3

3

3

Клавир

2

2

2

2

Хор

2

2

2

2

Свирање хорских партитура

1

1

Дириговање

2

2

Етномузикологија

1

1

Увод у компоновање

2

Аудиовизуелна техника

2

Теорија музике

1

Музички инструменти

1

Хармонија

3

2

2

Историја музике
са упознавањем музичке културе

1

3

2

Музички облици

1

1

2

Контрапункт

2

2

Национална историја музике

1

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

назив предмета

разред и број часова недељно

I разред

II разред

III разред

IV разред

Српски језик

3

3

3

3

Енглески језик – I страни језик

2

2

2

2

Италијански језик – II страни језик

2

2

2

2

Информатика

2

2

2

2

Историја
са историјом културе и цивилизације

2

2

1

Биологија

2

Физика

2

Социологија

1

Психологија

2

Филозофија

2

Физичко васпитање

2

2

2

2