Почетна / Organizacija rada / Srednja muzička

Srednja muzička

Распоред часова Средња музичка школа, за школску 2016/17
Распоред часова Средња музичка школа
I РАЗРЕД разредне старешине проф. Татјана Бабић и проф. Мајда Марић
понедељак уторак среда четвртак петак субота
8-8,45 ИНФОРМАТИКА
проф. Стефан Нешић
горња зграда, соба 8
8,45-9,30 СОЛФЕЂО ИНФОРМАТИКА
проф. Татјана Бабић проф. Стефан Нешић
доња зграда, соба 8 горња зграда, соба 8
9,45- 10,30 СОЛФЕЂО СРПСКИ СОЛФЕЂО
проф. Татјана Бабић проф. И. Радовановић проф. Татјана Бабић
доња зграда, соба 8 доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 8
10,30-11,15 СРПСКИ ТЕОРИЈА
проф. И. Радовановић проф. Саша Кесић
доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 3
11,30-12,15 СРПСКИ ФИЗИКА ИНСТРУМЕНТИ
проф. И. Радовановић проф. Стефан Нешић проф. Светлана Вилић
доња зграда, соба 3 горња зграда, соба 8 доња зграда, соба 2
12,15-13 ИТАЛИЈАНСКИ ФИЗИКА ЕНГЛЕСКИ
проф. И.Живковић.Т. проф. Стефан Нешић проф. Душан Павловић
доња зграда, соба 2 горња зграда, соба 8 доња зграда, соба 2
13-13,45 ТЕОРИЈА ГРАЂАНСКО ЕНГЛЕСКИ
проф. Саша Кесић проф. Мајда Марић проф. Душан Павловић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 2
14-14,45 ИСТОРИЈА
проф. Стојанка Милић
доња зграда, соба 3
14,45-15,30 СОЛФЕЂО ИСТОРИЈА
проф. Татјана Бабић проф. Стојанка Милић
доња зграда, соба 8 доња зграда, соба 3
15,45-16,30 СОЛФЕЂО ВЕРОНАУКА СОЛФЕЂО
проф. Татјана Бабић проф. Ј. Тимотијевић проф. Татјана Бабић
доња зграда, соба 8 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 8
16,30-17,15 ИНСТРУМЕНТИ ИТАЛИЈАНСКИ
проф. Светлана Вилић проф. И.Живковић.Т.
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 2
17,30- 18,15 БИОЛОГИЈА
проф. Снежана Костић
доња зграда, соба 3
18,15- 19 БИОЛОГИЈА
проф. Снежана Костић
доња зграда, соба 3
Настава за предмет Физичко васпитање одржава се суботом од 12-14 часова и од 15-17 часова у просторијама Старог ДИФ-а
Распоред часова Средња музичка школа
II РАЗРЕД разредне старешине проф. Иана Радовановић Вуја и проф. Катарина Павловић
понедељак уторак среда четвртак петак субота
8-8,45 ХАРМОНИЈА
проф. Зоран Обреновић
доња зграда, соба 9
8,45-9,30 МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ ХАРМОНИЈА
проф. Саша Кесић проф. Зоран Обреновић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9
9,45- 10,30 СОЛФЕЂО ИНФОРМАТИКА
проф. К. Павловић проф. Стефан Нешић
библиотека горња зграда, соба 8
10,30-11,15 СРПСКИ СОЛФЕЂО ИНФОРМАТИКА СОЛФЕЂО
проф. И. Радовановић проф. К. Павловић проф. Стефан Нешић проф. К. Павловић
доња зграда, соба 3 библиотека горња зграда, соба 8 библиотека
11,30-12,15 ИТАЛИЈАНСКИ ЕНГЛЕСКИ ИСТОРИЈА МУЗИКЕ ХАРМОНИЈА
проф. И.Живковић.Т. проф. Душан Павловић проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9
12,15-13 ЕНГЛЕСКИ СРПСКИ
проф. Душан Павловић проф. И. Радовановић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 3
13-13.45 ПАРТИТУРЕ СОЦИОЛОГИЈА СРПСКИ
проф. Светлана Вилић проф. М.Арамбашић проф. И. Радовановић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 3
14-14,45 СОЛФЕЂО ГРАЂАНСКО МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
проф. К. Павловић проф. Мајда Марић проф. Саша Кесић проф. Раде Пејчић
библиотека доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9
14,45-15,30 СОЛФЕЂО ВЕРОНАУКА ИТАЛИЈАНСКИ ХАРМОНИЈА
проф. К. Павловић проф. Ј. Тимотијевић проф. И.Живковић.Т. проф. Зоран Обреновић
библиотека доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 9
15,45-16,30 ПАРТИТУРЕ ИСТОРИЈА СОЛФЕЂО
проф. Светлана Вилић проф. Стојанка Милић проф. К. Павловић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 3 библиотека
16,30-17,15 ИСТОРИЈА
проф. Стојанка Милић
доња зграда, соба 3
17,30- 18,15 ХАРМОНИЈА
проф. Зоран Обреновић
доња зграда, соба 9
18,15- 19 ХАРМОНИЈА
проф. Зоран Обреновић
доња зграда, соба 9
Настава за предмет Физичко васпитање одржава се суботом од 12-14 часова и од 15-17 часова у просторијама Старог ДИФ-а
Распоред часова Средња музичка школа
III РАЗРЕД разредне старешине проф. Илинка Живковић и проф. Ивана Поповић
понедељак уторак среда четвртак петак субота
8-8,45 ПАРТИТУРЕ ХАРМОНИЈА
проф. Светлана Вилић проф. Зоран Обреновић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 9
8,45-9,30 ДИРИГОВАЊЕ ХАРМОНИЈА
проф. Светлана Вилић проф. Зоран Обреновић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 9
9,45- 10,30 МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ ДИРИГОВАЊЕ
проф. Саша Кесић проф. Светлана Вилић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 2
10,30-11,15 ИТАЛИЈАНСКИ СОЛФЕЂО СОЛФЕЂО
проф. И.Живковић.Т. проф. Ивана Поповић проф. Ивана Поповић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 8 доња зграда, соба 8
11,30-12,15 ИСТОРИЈА МУЗИКЕ КОНТРАПУНКТ СОЛФЕЂО
проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић проф. Ивана Поповић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 8
12,15-13 СРПСКИ ИСТОРИЈА МУЗИКЕ КОНТРАПУНКТ ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
проф. И. Радовановић проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић проф. Саша Кесић проф. Раде Пејчић
доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9
13.13,45 СРПСКИ ИСТОРИЈА ИНФОРМАТИКА ГРАЂАНСКО
проф. И. Радовановић проф. Стојанка Милић проф. Стефан Нешић проф. Мајда Марић
доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 3 горња зграда, соба 8 доња зграда, соба 3
14-14,45 ИСТОРИЈА МУЗИКЕ КОНТРАПУНКТ ИНФОРМАТИКА ПСИХОЛОГИЈА ЕНГЛЕСКИ
проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић проф. Стефан Нешић проф. Мајда Марић проф. Душан Павловић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 горња зграда, соба 8 доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 2
14,45-15,30 ИСТОРИЈА МУЗИКЕ КОНТРАПУНКТ МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ ПСИХОЛОГИЈА ЕНГЛЕСКИ ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић проф. Саша Кесић проф. Мајда Марић проф. Душан Павловић проф. Саша Кесић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 9
15,45-16,30 ПАРТИТУРЕ ВЕРОНАУКА СРПСКИ ИТАЛИЈАНСКИ ХАРМОНИЈА СОЛФЕЂО
проф. Светлана Вилић проф. Ј. Тимотијевић проф. И. Радовановић проф. И.Живковић.Т. проф. Зоран Обреновић проф. Ивана Поповић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 8
16,30-17,15 СОЛФЕЂО ХАРМОНИЈА СОЛФЕЂО
проф. Ивана Поповић проф. Зоран Обреновић проф. Ивана Поповић
доња зграда, соба 8 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 8
17,30- 18,15 ДИРИГОВАЊЕ ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
проф. Светлана Вилић проф. Раде Пејчић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 9
18,15- 19 ДИРИГОВАЊЕ
проф. Светлана Вилић
доња зграда, соба 2
Настава за предмет Физичко васпитање одржава се суботом од 12-14 часова и од 15-17 часова у просторијама Старог ДИФ-а
Распоред часова Средња музичка школа
IV РАЗРЕД разредне старешине проф. Раде Пејчић и проф. Стојанка Милић
понедељак уторак среда четвртак петак субота
8-8,45
8,45-9,30 ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
проф. Раде Пејчић
доња зграда, соба 9
9,45- 10,30 НАЦИОНАЛНА ИСТ. ХАРМОНИЈА СОЛФЕЂО КОНТРАПУНКТ УВОД У КОМПОНО.
проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић проф. Саша Кесић проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9
10,30-11,15 МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ ИСТОРИЈА МУЗИКЕ ХАРМОНИЈА СОЛФЕЂО КОНТРАПУНКТ УВОД У КОМПОНО.
проф. Саша Кесић проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић проф. Саша Кесић проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9
11,30-12,15 МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ ДИРИГОВАЊЕ ФИЛОЗОФИЈА ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА СРПСКИ ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
проф. Саша Кесић проф. Светлана Вилић проф. М.Арамбашић проф. Саша Кесић проф. И. Радовановић проф. Саша Кесић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 3
12,15-13 СОЛФЕЂО ДИРИГОВАЊЕ ФИЛОЗОФИЈА ГРАЂАНСКО ИНФОРМАТИКА СОЛФЕЂО
проф. Саша Кесић проф. Светлана Вилић проф. М.Арамбашић проф. Мајда Марић проф. Стефан Нешић проф. Саша Кесић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 3 доња зграда, соба 3 горња зграда, соба 8 доња зграда, соба 9
13- 13,45 ИТАЛИЈАНСКИ ЕНГЛЕСКИ СРПСКИ ИНФОРМАТИКА СОЛФЕЂО
проф. И.Живковић.Т. проф. Душан Павловић проф. И. Радовановић проф. Стефан Нешић проф. Саша Кесић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 3 горња зграда, соба 8 доња зграда, соба 9
14-14,45 ИТАЛИЈАНСКИ ЕНГЛЕСКИ СРПСКИ
проф. И.Живковић.Т. проф. Душан Павловић проф. И. Радовановић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 3
14,45-15,30 ВЕРОНАУКА АУДИО ТЕХНИКА КОНТРАПУНКТ
проф. Ј. Тимотијевић проф. Стефан Нешић проф. Раде Пејчић
доња зграда, соба 2 горња зграда, соба 8 доња зграда, соба 9
15,45-16,30 ИСТОРИЈА МУЗИКЕ ХАРМОНИЈА МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ КОНТРАПУНКТ
проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић проф. Саша Кесић проф. Раде Пејчић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9
16,30-17,15 НАЦИОНАЛНА ИСТ. ХАРМОНИЈА МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
проф. Раде Пејчић проф. Зоран Обреновић проф. Саша Кесић проф. Раде Пејчић
доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9 доња зграда, соба 9
17,30- 18,15 ДИРИГОВАЊЕ СОЛФЕЂО
проф. Светлана Вилић проф. Саша Кесић
доња зграда, соба 2 доња зграда, соба 9
18,15- 19 ДИРИГОВАЊЕ
проф. Светлана Вилић
доња зграда, соба 2
Настава за предмет Физичко васпитање одржава се суботом од 12-14 часова и од 15-17 часова у просторијама Старог ДИФ-а

Organizaciona šema nastave u srednjoj muzičkoj školi:

VOKALNO INSTRUMENTALNI ODSEK
obrazovni profil: muzički izvođač

naziv predmeta

razred i broj časova nedeljno

I razred

II razred

III razred

IV razred

Glavni predmet
instrument
ili solo pevanje

3

3

3

3

Korepeticija
samo za klaviriste

1

1

1

1

Uporedni klavir
(nemaju klaviristi)

1

1

1

1

Kamerna muzika

1

1

2

2

Orkestar-hor

2

2

2

2

Čitanje s lista

1

1

1

1

Etnomuzikologija

1

1

Solfeđo

2

2

2

2

Teorija muzike

1

Muzički instrumenti

1

Harmonija

3

2

2

Istorija muzike
sa upoznavanjem muzičke kulture

1

3

2

Muzički oblici

1

1

2

Kontrapunkt

2

2

Nacionalna istorija muzike

1

TEORETSKI ODSEK
obrazovni profil: muzički saradnik-teoretičar

naziv predmeta

razred i broj časova nedeljno

I razred

II razred

III razred

IV razred

Glavni predmet -solfeđo

3

3

3

3

Klavir

2

2

2

2

Hor

2

2

2

2

Sviranje horskih partitura

1

1

Dirigovanje

2

2

Etnomuzikologija

1

1

Uvod u komponovanje

2

Audiovizuelna tehnika

2

Teorija muzike

1

Muzički instrumenti

1

Harmonija

3

2

2

Istorija muzike
sa upoznavanjem muzičke kulture

1

3

2

Muzički oblici

1

1

2

Kontrapunkt

2

2

Nacionalna istorija muzike

1

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

naziv predmeta

razred i broj časova nedeljno

I razred

II razred

III razred

IV razred

Srpski jezik

3

3

3

3

Engleski jezik – I stani jezik

2

2

2

2

Italijanski jezik – II strani jezik

2

2

2

2

Informatika

2

2

2

2

Istorija
sa istorijom kulture i civilizacije

2

2

1

Biologija

2

Fizika

2

Sociologija

1

Psihologija

2

Filozofija

2

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

5 − two =