PRIJEMNI ISPIT  SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

 

Odluku o upisu učenika u srednje škole donosi Ministar prosvete Republike Srbije za svaku školsku godinu i konkursom predviđa uslove,merila i način izbora kandidata,

raspoređivanje i upis učenika , zdravstvene uslove , rokove i neophodna dokumenta  za upis.

 

Konkursom za školsku 2015/2016  je predviđeno da Muzička škola „Vatroslav Lisinski“ na obrazovni profil muzički izvođač primi 16 učenika , a na obrazovni profil muzički saradnik-teoretičar 8 učenika (strana 81 Konkursa za upis u srednje škole).

 

Kandidati koji polože prijemni ispit  upisuju se  u srednju muzičku školu   prema redosledu na rang listi koji se utvrđuje na osnovu:

  1. uspeha na prijemnom ispitu
  2. opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi
  3. opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

 

Kandidat za upis  koji nije završio osnovnu muzičku školu pre prijemnog ispita obavezan je da polaže diferencijalni ispit na nivou gradiva završnog razreda osnovne muzičke škole  iz :                           1. solfeđa

  1. teorije muzike
  2. instrumenta/solo pevanja

 

Za obrazovni profil MUZIČKI IZVOĐAČ (vokalnio instrumentalni odsek) prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

  1. instrument/solo pevanje
  2. solfeđo sa teorijom muzike

 

Za obrazovni profil  MUZIČKI SARADNIK-TEORETIČAR (teoretski odsek)  prijemni ispit  se sastoji iz tri dela:

  1. pismeni ispit iz solfeđa
  2. usmeni ispit iza solfeđa
  3. test iz teorije muzike

 

Kandidati  mogu polagati prijemni ispit za oba obrazovna profila i podnose prijave za svaki obrazovni profil posebno.

 

 

 

PRIJAVE  ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

PRIMAJU SE

23.,25. i 26. maja 2015. godine

u sekretarijatu škole od 09 do 14 časova

 

Uz prijavu se podnosi

POTVRDA

da je kandidat redovan učenik

ZAVRŠNOG razreda osnovne MUZIČKE škole

(samo za učenike drugih osnovnih muzičkih škola).