Raspored polaganja prijemnog ispita možete preuzeti na linkovima ispod:

Raspored polaganja 18. usmeni, 19. pismeni

Raspored polaganja 18. pismeni, 19. usmeni

Raspored polaganja 25. usmeni, 26. pismeni

Raspored polaganja 25. pismeni, 26. usmeni