Naknadnim uvidom u rezultate prijemnog ispita ustanovljena je greška u broju poena kod kandidata Knežević Alekse. Kandidatu je upisano 26.33 umesto 34.66 poena.Komisija za prijemni ispit je nakon uočenog propusta revidirala sve rezultate prijemnog ispita još dva puta kako bi se izbegla svaka moguća greška.

 

Jakovljević Pavle- 13.06.2006.(85 poena na prvom delu prijemnog ispita)- greškom u samoj aplikaciji kandidat je propušten u raporedu za ploganje drugog dela prijemnog ispita.Kandidat će drugi deo prijemnog ispita polagati 10.05.2016.

Dana 10.05.2016. kandidat  Jakovljević Pavle  je pristupio naknadnom polaganju drugog dela prijemnog ispita  i ostvario rezultat 54.66, tako da ukupan zbir  poena ovog kandidata iznosi 139.66.

 

Nakon navedenih izmena rezultata zbog utvrđenih grešaka u obračunu i samoj aplikaciji za polaganje prijemnog ispita  kod kandidata Knežević Alekse i Jakovljević Pavla, objavljujemo novu listu rezultata.

 

Revidirani rezultati polaganja kandidata

 koji su polagali prvi i drugi deo prijemnog ispita

Br Prezime i ime Datum rodjenja Prvi deo ispita Drugi deo ispit Ukupan zbir
1 Paunović Jana 07.02.2005 117 64 181
2 Banjac Miloš 28.09.2007. 106.666666667 58.66 165.326666667
3 Živanović Milan 28.11.2008. 106.333333333 53.33 159.663333333
4 Đorđević Lara 31.10.2007. 103 56 159
5 Belovuković Đorđe 20.03.2007. 106.333333333 52 158.333333333
6 Rajičić Dušan 26.04.2007. 115.333333333 41.33 156.663333333
7 Zonjić Ida 12.11.2008. 102.333333333 53.33 155.663333333
8 Vulović Tara 27.05.2006. 101.666666667 52 153.666666667
9 Stojadinović Ivana 31.10.2007. 101.666666667 52 153.666666667
10 Jelenković Vojislav 10.05.2007 108.333333333 45.33 153.663333333
11 Bojanovski Marko 21.08.2007. 104 48 152
12 Stojakov Dunja 15.04.2007 107.666666667 44 151.666666667
13 Stojanović Milun 08.06.2006. 99.6666666667 52 151.666666667
14 Filipović Andrija 11.05.2008. 115 36 151
15 Kovačević Magdalena 30.11.2007. 108.333333333 42.66 150.993333333
16 Jovanović Lara 30.04.2007. 96.6666666667 53.33 149.996666667
17 Marković Sara 22.02.2008. 108.333333333 40 148.333333333
18 Kovačević Anđela 28.03.2008. 117.333333333 30.66 147.993333333
19 Jović Đurđa 01.10.2007. 97 50.66 147.66
20 Zivković Elena 25.02.2009. 101 46.66 147.66
21 Protić Anđela 02.07.2005 92.3333333333 54.66 146.993333333
22 Simonović Sara 26.04.2007. 110 36 146
23 Glavičić Lena 24.09.2007. 99.3333333333 46.66 145.993333333
24 Jovanović Tina 12.08.2008 107.666666667 37.33 144.996666667
25 Stošić Mihailo 14.03.2007. 96.3333333333 48 144.333333333
26 Biočanin Lenka 30.04.2007. 93.6666666667 50.66 144.326666667
27 Prečanica Dunja 13.12.2008. 105 38.66 143.66
28  Đokić Iva 22.03.2005 99 44 143
29 Filipović Filip 03.06.2005. 116 26.66 142.66
30 Belkić Luka 29.03.2007 100.333333333 41.33 141.663333333
31 Vraneš Milica 11.08.2008. 113.333333333 28 141.333333333
32 Urošević Milena 10.04.2007. 92 49.33 141.33
33 Damnjanović Petar 06.07.2006 90.6666666667 50.66 141.326666667
34 Perić Anja 11.12.2007. 103.666666667 37.33 140.996666667
35 Radić Novak 24.06.2008. 106.333333333 34.66 140.993333333
36 Arsenijević Pavle 06.02.2008. 103.333333333 37.33 140.663333333
37 Rak Strahinja 06.12.2006. 90 50.66 140.66
38 Čolić Tamara 15.05.2007. 100.333333333 40 140.333333333
39 Nikolovski Sonja 23.12.2007. 97.6666666667 42.66 140.326666667
40 Knežević Aleksa 14.01.2009. 105.666666667 34.66 140.326666667
41 Filipović Anja 18.11.2008. 109.333333333 30.66 139.993333333
42 Banović Anastasija 09.05.2006. 94.3333333333 45.33 139.663333333
43 Jakovljević Pavle 13.07.2006. 85 54.66 139.66
44 Zogović Anastasija 16.05.2007 98.3333333333 40 138.333333333
45 Nikolić Luka 05.11.2005. 97 41.33 138.33
46 Mirković Aleksa 4.5.2017 88.3333333333 49.33 137.663333333
47 Arsić Verica 23.4.2008. 88.6666666667 48 136.666666667
48 Grbić Đorđe 16.09.2006. 81.6666666667 54.66 136.326666667
49 Pešić  Dunja 20.01.2009. 85.6666666667 50.66 136.326666667
50 Bođan Bogdana 06.11.2008. 96 40 136
51 Spasenović Branislav 18.10.2006. 94.6666666667 41.33 135.996666667
52 Vujaklija Nina 20.12.2006. 99.6666666667 36 135.666666667
53 Aleksić Mina 07.10.2008. 93 42.66 135.66
54 Pavlović Nina 03.01.2008. 105 30.66 135.66
55  Đačić Nataša 11.02.2009. 102 33.33 135.33
56 Gogić Iva 16.01.2008. 96.6666666667 38.66 135.326666667
57 Božović Tomislav 05.03.2007. 75 60 135
58 Stanisavljević Nikolina 28.12.2007. 106.333333333 28 134.333333333
59 Zorić Lana 13.06.2007. 94 40 134
60 Donić Konstantin 01.03.2008. 106 28 134
61 Vučković Ivona 17.12.2007. 98 36 134
62 Jovanović Emilija 31.05.2008. 100.666666667 33.33 133.996666667
63 Petrović Anđela 14.11.2008. 92.3333333333 41.33 133.663333333
64 Cvetković Petra 17.08.2008 97.3333333333 36 133.333333333
65 Subotić Jelena 26.02.2009. 95.6666666667 37.33 132.996666667
66 Mitrović Helena 14.10.2007. 95.6666666667 37.33 132.996666667
67 Petrović Jovana 15.07.2008. 92.6666666667 40 132.666666667
68 Radusin Ana 19.04.2008. 89.6666666667 41.33 130.996666667
69 Jovanović Oleg 03.12.2007. 94.3333333333 36 130.333333333
70 Milovanović Petra 04.06.2008. 101 29.33 130.33
71 Marjanović Mina 22.08.2007. 80.6666666667 49.33 129.996666667
72 Lukić  Uroš 04.10.2007. 96.3333333333 32 128.333333333
73 Mališić Helena 18.09.2007. 99 29.33 128.33
74  Ilić Teodora 10.06.2007. 89 38.66 127.66
75 Canić Jelena 02.0 83.6666666667 42.66 126.326666667
76 Vuković Viktor 21.05.2007. 79 46.66 125.66
77 Resanović Milutin 05.11.2007 91.6666666667 33.33 124.996666667
78 Subota Sara 06.07.2007. 79.3333333333 45.33 124.663333333
79 Lukić Tara 24.04.2007. 87.3333333333 37.33 124.663333333
80 Savić Anja 28.01.2008. 98.6666666667 25.33 123.996666667
81 Toković Anja 20.08.2008. 99.6666666667 24 123.666666667
82 Vasiljević Anja 24.03.2005. 87.6666666667 36 123.666666667
83 Lukić Višnja 06.09.2007. 95.3333333333 28 123.333333333
84 Kartalija Jana 25.09.2007. 93.3333333333 29.33 122.663333333
85 Savić Tara 21.01.2009. 88 34.66 122.66
86 Karadžić Aleksandar 17.10.2008. 90.3333333333 32 122.333333333
87 Nenadić Anja 14.09.2006. 93 29.33 122.33
88 Spasojević Magdalena 16.03.2008. 102 20 122
89 Jovanović Isidora 21.06.2008. 94.6666666667 26.66 121.326666667
90 Milovanović Đurđa 03.01.2009. 94.6666666667 26.66 121.326666667
91 Joksimović Natalija 31.1.2009 85 36 121
92 Mićić Andrej 05.10.2007. 91 29.33 120.33
93 Lazović Marta 20.07.2007. 76 44 120
94 Pupavac Nikita 10.06.2007. 73 46.66 119.66
95 Mihailović Branko 05.04.2008. 83 36 119
96 Denda Petar 17.07.2008. 89.6666666667 29.33 118.996666667
97 Vujičić Jovana 26.01.2008. 92.3333333333 26.66 118.993333333
98 Jokić Danica 25.12.2007. 89.3333333333 28 117.333333333
99 Stamenović Anđela 05.11.2007. 82 34.66 116.66
100 Mitrović Magdalena 21.06.2007. 84.3333333333 32 116.333333333
101 Tanasijević Lana 26.07.2007. 83 32 115
102 Krnjević Novak 09.11.2007. 96.3333333333 18.66 114.993333333
103 Lazović Irena 08.07.2007 81.6666666667 32 113.6666666667
104 Đuričković Viktor 27.11.2007. 95.3333333333 17.33 112.663333333
105 Milošević Isidora 21.07.2007 75.3333333333 37.33 112.663333333
106 Sovilj Nikola 08.11.2008. 99 13.33 112.33
107 Igić Velibor 09.11.2006. 89.3333333333 22.66 111.993333333
108 Simeunović Branko 17.01.2008. 87.3333333333 24 111.333333333
109 Perica Nikolina 15.08.2007. 96.3333333333 14.66 110.993333333
110 Jovanović Iskra 10.09.2008. 97.3333333333 13.33 110.663333333
111 Raičević Tamara 03.03.2008. 80.3333333333 28 108.333333333
112  Simić Stefan 17.09.2007. 71.3333333333 36 107.333333333
113 Denda Jovan 05.06.2016. 79.6666666667 26.66 106.326666667
114 Ljubojević Danilo 16.9.2007. 66 40 106
115 Pešić Vojin 10.01.2009. 76.6666666667 28 104.666666667
116 Popović Dušan 18.05.2007. 74 30.66 104.66
117 Đaković Nina 04.03.2008. 67.3333333333 36 103.333333333
118 Popović Dušan 17.08.2005 67.6666666667 34.66 102.326666667
119 Golubović Anastasija 20.12.2008 81 20 101
120 Jakovljević Relja 26.06.2008. 75.6666666667 25.33 100.996666667
121 Jordović Andrej 14.11.2007. 74 26.66 100.66
122 Jakovljević Marija 06.03.2006. 67.6666666667 29.33 96.9966666667
123 Marjanović Milos 10.07.2007 64 32 96
124 Nisić Marija 29.11.2007. 64 32 96
125 Gudelj Lola 18.03.2007 62 33.33 95.33
126  Mladenović Jovana 02.01.2009. 79 16 95
127 Tasić Aleksa 26.06.2008. 62.6666666667 32 94.6666666667
128 Grac Una 10 02 2009. 73.3333333333 21.33 94.6633333333
129 Milovanović Marija 28.02.2008. 72.3333333333 21.33 93.6633333333
130 Milovanović Pavle 29.02.2008 64 28 92
131 Večernješ Andrej 14.07.2008. 70.3333333333 20 90.3333333333
132 Obradović Mihailo 24.08.2007. 61 29.33 90.33
133 Cakić Margita 27.02.2009. 62 21.33 83.33
134 Milenković Luka 05.08.2007. 62.6666666667 20 82.6666666667

 

Bogdanović  Elena- 23.06.2008.( 74,66 poena na prvom delu prijemnog ispita) –kako  kandidat nije izašao na drugi deo prijemnog ispita može konkurisati za pripremni razred jer starosne granice to dozvoljavaju.

Ćirković Mihajlo-21.08.2007. (63 poena na prvom delu prijemnog ispita)- kako kandidat nije izašao na drugi deo prijemnog ispita ne može konkurisati za upis u muzičku školu u ovoj školskoj godini (  po starosnim granicama ne može da konkuriše za pripremni razred, postoji mogućnost da u naredne dve godine polaže prijemni za četvorogodišnje školovanje- svi duvači sem flaute, konrabas i udaraljke).

Rezultati kandidata koji su polagali samo prvi deo prijemnog ispita

Br Prezime i ime Datum rodjenja Prvi deo ispita
1 Kovačević Lana 27.03.2009. 107.666666667
2 Stanković Tara 18.9.2008. 106
3 Minov Gordana 09.05.2008. 98.3333333333
4 Lalović Katarina 02.10.2009. 93.6666666667
5 Stanojlovic Dobrivoje 14.07.2009 91
6 Rakić Marta 19.04.2009. 90
7 Obradović Iva 05.09.2009. 89.3333333333
8 Tomić Tijana 23.09.2008 87.3333333333
9 Stojanović Djurdja 24.03.2008. 86.3333333333
10 Cvetanović Petra 23.12.2009. 83
11 Petrović Hana 06.12.2008. 80.6666666667
12 Banović Una 27.05.2008. 79
13 Vuletić Vukan 23.04.2008. 78.3333333333
14 Janković Vladimir 11.02.2010. 77.6666666667
15 Ivkovic Sara 27.05.2008 77.3333333333
16 Kovač Andrej 06.02.2009. 77
17 Vukašinović Teodra 24.04.2008. 76.3333333333
18 Blagojević Mila 03.07.2009. 76.3333333333
19 Bućković Maša 30.03.2009. 75
20 Milošević Filip 15.11.2009. 73.3333333333
21 Ignjatović Sofija 12.07.2009. 68.6666666667
22 Turudić Masa 17.09.2008 68
23 Stevanović Marija 14.02.2009. 66
24 Ljubojević Julija 12.2.2010. 65.6666666667
25 Pavlović Iskra 01.07.2009. 65.3333333333
26 Daničić Leon 26.12.2008. 61.3333333333
27 Joksimovic Petar 05.08.2009. 54.3333333333
28 Tomić Vukasin 5.12.2009. 54.3333333333
29 Čolić Elena 03.02.2010. 53.3333333333
30 Čolović Aleksandar 21.07.2009. 46.6666666667
31 Lukić Anđelka 25.02.2010. 45.6666666667
32 Jovičinac Helena 20.12.2009. 30.6666666667

 

 

 

OBAVEŠTENJE O PRIJEMNOM ISPITU

 

Molimo roditelje da u predviđenom roku (16., 17. i 18. maja) dostave Sekretarijatu škole (lično ili elektronskim putem) uredno i čitko popunjenu listu želja. Liste koje budu dostavljene van ovih termina neće se uzimati u obzir. Da bi popunjena lista u najvećoj meri odgovarala željama i mogućnostima kandidata, molimo da je pažljivo sačinite, a prethodno pročitate tekst o prijemnom ispitu (na našoj internet stranici). Isti je moguće dobiti i na uvid u Sekretarijatu škole. S obzirom da je podatak o broju raspoloživih mesta po instrumentu i lokaciji veoma važan za izbor i redosled željenih instrumenata, navodimo trenutne potrebe škole u dole prikazanoj tabeli. Kako se učenici muzičkih škola upisuju u svaki razred svog školavanja, u obavezi smo da sačekamo kraj juna meseca (termin za upis učenika) i tako sagledamo još preciznije broj slobodnih mesta. Ovo se odnosi i na broj mesta označen sa 0 (može se desiti da se na instrumentima za kojima nemamo trenutno potrebu ukaže slobodno mesto do početka jula). Eventualno (neznatno) povećanje liste objavićemo 06. jula 2016.g.

Po prijemu  lista želja16., 17. i 18. maja, škola će 24. maja objaviti liste sa konačnim rezultatima. Kandidati koji su stekli pravo upisa isti mogu obaviti u prvoj polovini juna meseca (termini za upis će biti naknadno objavljeni). Za kandidate koji bi želeli da sačekaju eventualno proširenje liste objavićemo precizno pojašnjenje postupka.

Ukoliko postoje razlozi za žalbu na objavljene rezultate moguće je zakazati razgovor 9., 10 i 11. maja  na tel:3546831 (termini rezervisani za razgovore po žalbi su 12 i 13. maj).

 

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE LISTE ŽELJA JE 16., 17. I 18. MAJ!!!

 

 

starosna granica za upis i broj slobodnih mesta po instrumentu i lokaciji izvođenja nastave

 

MŠ „Lisinski“

Upis 2016

Starosna granica za upis Lokacija izvođenja nastave predmeta sa prikazom broja trenutno slobodnih mesta
kandidat treba da je u trenutku podnošenja prijave učenik: Matična zgrada  (Banovo brdo) Žarkovo –

OŠ „Ljuba Nenadović“

Železnik –

OŠ „Braća Jerković“

Sremčica –

OŠ „Duško Radović“

Obrenovac

(Sokolski dom)

INSTRUMENT (predmet) Klavir 1. ili 2. razreda osnovne škole 5 3 3 2 3
Violina 1. ili 2. razreda osnovne škole 2 1 3 2 0
Harmonika 1. ili 2. razreda osnovne škole 1 7 3 1 1
Gitara 1. ili 2. razreda osnovne škole 0 1 h 1 1
Violončelo 1. ili 2. razreda osnovne škole 0 2 h h h
Flauta 1. ili 2. razreda osnovne škole 0 0 h h h
Harfa 1. ili 2. razreda osnovne škole 1 h h h h
Kontrabas 3. ili 4. razreda osnovne škole 1 h h h h
Klarinet 3. ili 4. razreda osnovne škole 7 h h h h
Oboa 3. ili 4. razreda osnovne škole 0 h h h h
Fagot 3. ili 4. razreda osnovne škole 1 h h h h
Horna 3. ili 4. razreda osnovne škole 0 h h h h
Trombon 3. ili 4. razreda osnovne škole 1 h h h h
Truba 3. ili 4. razreda osnovne škole 2 h h h h
Udaraljke ili 4. razreda osnovne škole 3 h h h h
Solo pevanje 15, 16, ili 17 godina starosti 2 h h h h
Pripremni razred predškolskog programa ili 1. razreda OŠ 50 h h h h