10. školsko takmičenje gudača

MŠ“ dr Miloje Milojević“ Kragujevac

Rezultati takmičenja:

kontrabas-klasa Bogdan Živanović

1. Dragutinović Jovana-I omš-I nagrada (100,00)

2. Šepec Aleksa– II omš –LAUREAT

3. Mitrović Strahinja– II omš –I nagrada (100,00)

4. Spaisć Maša – III omš – I nagrada (96,00)

5. Petković Patar – I smš – I nagrada (99,00)