На Републичком такмичењу из солфеђа и теоретских предмета одржаном 7. и 8.12.2019.године у Основној школи„Младост” остварили смо следеће резултате:

ОМШ

Класа Милена Антовић:

III б категорија
Ћосић Вања                    99-I награда
Касански Софија            96- I награда
Кулић Лука                      96- I награда
Арсић Невена                 91- I награда
Ђордђевић Сташа          78- III награда

IVб категорија
Пауновић Јана                   94 – I награда
Протић Анђела                  85- II награда
Плазинић Александар      70- III награда

Класа Анита Савић:

Iа солфеђо
Милица Вранеш              96-I награда

Iб теорија
Наташа Ђачић                  98-I награда
Нина Ћирјанић                100-I награда
Наталија Станојевић       97-I награда
Леа Јовановић                  100-I награда

IIб теорија
Сара Симоновић         76-III награда

IIIб теорија
Лара Јовановић            100-I награда

IVа солфеђо
Марија Вранеш             99-I награда

IVб теорија
Анастасија Станковић   91-I награда

Класа Светлана Поповић:

III б  теорија:

Малена Роксандић      91- I награда

Тимски рад Сања Икач и Светлана Поповић :

IV б теорија

Милићев Јован              99-I награда
Андреа Његомир            98-I награда
Марија Стефановић       97- I награда
Соња Смиљанић            94 – I награда

Класа Марија Капларевић:

Iа солфеђо

Дуња Антић                 97 – I награда

Класа Јована Добријевић:

IIIа категорија, солфеђо
Марија Манчић                        99 – I награда

Класа Драган Миловановић:

IVа солфеђо

Маша Јејина                 95 I награда

 

СМШ

Класа Ивана Поповић:

VI а солфеђо

Нађа Видовић                88 III награда
Милица Ранђић              92,67 II награда

Класа Саша Кесић:

VIIIц двогласно певање
Ана Пајовић и Ленка Дакић        100 поена лауреаткиње

VIIа солфеђо
Ана Пајовић                     95,16 I
Јелена Петровић               87,5 III
Ирина Аничић                  87 III
Теодора Вранеш              77,5 учешће

VIб теорија
Мила Зоговић                 98 I
Милица Ранђић              96 I
Миа Јовановић               79 учешће

Vб теорија
Маша Цвејић                   97 I
Бојана Бабић                   94,5 II
Вук Јањић                        94 II
Ања Броћиловић             92 II
Павле Ташовски              83 похвала
Анастасија Миљковић    75,5 учешће

 

Честитке ученицима и њиховим професорима!