Memorijal „Aca Panić“ Mladenovac

klaviri:

Matić Tamara –I OMŠ-I-1 nagr.(97)-kl.N. Đurović
Petrović Milica –II OMŠ –I nagr.(95)-kl.R. Petrović
Laban Rastko – II OMŠ- I-1nagr.(99) –kl.S. Mladenović
Zogović MIla – III OMŠ- I nagr.(95) – kl.N. Đurović
Rajković Nikola –III OMŠ –I nagr.(90)- kl.S. Mladenović
Janjić Jovana – IV OMŠ – I-1nagr.(96) – kl.A. Ravnjak
Babić Bojana –IV OMŠ-I-1 nagr.(99) – kl.V. Popović
Aničić Irina –IV OMŠ-I nagr.(99) –kl.R. Petrović
Milićević Jovana – IV OMŠ –I nagr.(99) – kl.R. Petrović
Mladenović Rada – IV OMŠ – I nagr.(94) – kl.V. Popović
Pantić Milica – IV OMŠ –II nagr.(88) –kl.G. Živković
Pantelić Tea – IV OMŠ –II nagr.(86) –kl. M. Damjanović
Mojsilović Ana –IV OMŠ –II nagr.(86) –kl. A. Ravnjak
Mitrović Veljko –V OMŠ –I nagr.(100) –kl.V. Popović
Janković Anđela – V OMŠ –I nagr.(91) –kl.G. Živković
Lazić Kaća –V OMŠ –I nagr.(100)-Laureat –kl.M. Damjanović