Početna

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara- muzički instrumenti

P  O  Z  I  V

za podnošenje ponuda za nabavku dobara- Muzički instrumenti  
u postupku javne nabavke male vrednosti
JN br. 12/14 - preuzmi

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - preuzmi

_____________________________________

UČENICI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT I STEKLI USLOV ZA UPIS U PRVI RAZRED

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA, OMŠ, JUNSKI ISPITNI ROK

____________________________________________________

Rezultati prijemnog ispita za upis u Osnovnu muzičku školu biće objavlјeni 12.juna 2014.godine posle 12 časova.

________________________________________________

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA - PRIPREMNI RAZRED

RASPRED POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA, OMŠ 01.06.2014

RASPRED POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA, OMŠ 02.06.2014

 

prijave za
PRIJEMNI ISPIT

klavir, violina, viola, violončelo, harmonika,
gitara, harfa, flauta
klarinet, truba, trombon, horna, oboa, fagot,
 kontrabas, udaraljke.

PRIJAVE SE PRIMAJU  do 17. maja 2014. godine
 u sekretarijatu Muzičke škole ‚‚Vatroslav Lisinski‚‚
Straše Pindžura ½,
svakog radnog dana od 10 do 14 časova

telefon za dodatne informacije 35 46 831 i 35 72 643

Raspored polaganja biće objavljen  20.05.2013.
na oglasnoj tabli  i sajtu škole
 www.lisinski.edu.rs

______________________

:: REZULTATI ::

Otvoreno školsko takmičenje MEMORIJAL „DUŠAN PROTIĆ“
U muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“

___________________________________________

MEMORIJAL „Dušan Protić“
Otvoreno takmičenje muzičke škole „Vatroslav Lisinski“ 2013

:: REZULTATI ::


:: PROPOZICIJE I PRIJAVA ::

:: RASRPORED TAKMIČENJA ::

:: RASPORED NASTUPA TAKMIČARA ::

_______________________________________________

:: Pravila ponašanja učenika, zaposlenik i roditelja učenika ::

________________________________________  

:: REZULTATI TAKMIČENJA U 2011/2012 ::

____________________________

:: REZULTATI TAKMIČENJA ::