Kontakt

Muzička škola "Vatroslav Lisinski " Beograd
ul. Straška Pindžura 1/2
11000 Beograd

Srbija
Kontakt telefon: +381 11 35 46 831
Faks: +381 11 35 46 831
E-mail adresa: direktor.lisinski@gmail.com
Direktor Vesna Cvetković