Organizacija rada

Organizaciona šema nastave u osovnoj muzičkoj školi:

šestogodišnja  škola

četvorogišnja škola

dvogodišnja škola

violina,violončelo,klavir,
harmonika, gitara,harfa, flauta

 

učenici se upisuju najkasnije sa polaskom u III razred redovne osnovne škole

oboa,klarinet,fagot,
truba,horna,trombon,
udaraljke,kontrabas

 

učenici se upisuju najkasnije sa polaskom u V razred redovne osnovne škole

solo pevanje

 

 

učenici započinju školovanje   sa napunjenih
16 godina za devojke
 i sa napunjenih
18 godina za dečake

I,II i III razred
2 časa instrumenta nedeljno
u trajanju od 30 minuta
2 časa nedeljno solfeđa u trajanju od 45 minuta

IV,V i VI razred
2  časa instrumenta nedeljno
u trajanju od 45 minuta
2 časa solfeđa nedeljno
u trajanju od 45 minuta
2 časa hora-orkestra nedeljno
u trajanju od 45 minuta
VI razred
1 čas teorije muzike nedeljno
u trajanju od 45 minuta

I i II razred
2 časa instrumenta nedeljno
u trajanju od 30 minuta
2+1 čas solfeđa i teorije muzike nedeljno u trajanju
od 45 minuta
 
III i IV razred
2 časa instrumenta nedeljno
u trajanju od 45 minuta
2 časa solfeđa nedeljno
u trajanju od 45 minuta
2 časa hora-orekstra nedeljno
u trajanju od 45  minuta
IV razred
1 čas teorije muzike nedeljno
u trajanju od 45 minuta

I razred
2 časa solo-pevanja nedeljno
u trajanju od 30 minuta
3+1 čas solfeđa i teorije muzike nedeljno u trajanju od 45 minuta
1 čas uporednog klavira nedeljno u trajanju od 45 minuta

II razred
2 časa solo-pevanja nedeljno
u trajanju od 30 minuta
3+1 čas solfeđa i teorije nedeljno u trajanju od 45 minuta
1 čas uporednog klavira nedeljno u trajanju od 45 minuta

 
            Nastava instrumenta(solo-pevanja) i uporednog klavira je individualna.
            Nastava solfeđa,teorije,hora ili orkestra je grupna.