Organizacija rada SMŠ

Organizaciona šema nastave u srednjoj muzičkoj školi:

VOKALNO INSTRUMENTALNI ODSEK
obrazovni profil: muzički izvođač

naziv predmeta

razred i broj časova nedeljno

 

I razred

II razred

III razred

IV razred

Glavni predmet
instrument
ili solo pevanje

 

3

 

3

 

3

 

3

Korepeticija
samo za klaviriste

1

1

1

1

Uporedni klavir
(nemaju klaviristi)

1

1

1

1

Kamerna muzika

1

1

2

2

Orkestar-hor

2

2

2

2

Čitanje s lista

1

1

1

1

Etnomuzikologija

 

 

1

1

Solfeđo

2

2

2

2

Teorija muzike

1

 

 

 

Muzički instrumenti

1

 

 

 

Harmonija

 

3

2

2

Istorija muzike
sa upoznavanjem muzičke kulture

 

1

3

2

Muzički oblici

 

1

1

2

Kontrapunkt

 

 

2

2

Nacionalna istorija muzike

 

 

 

1

 

TEORETSKI ODSEK
obrazovni profil: muzički saradnik-teoretičar

naziv predmeta

razred i broj časova nedeljno

 

I razred

II razred

III razred

IV razred

Glavni predmet -solfeđo

3

3

3

3

Klavir

2

2

2

2

Hor

2

2

2

2

Dečji orkestar

2

2

2

2

Sviranje horskih partitura

 

1

1

 

Dirigovanje

 

 

2

2

Etnomuzikologija

 

 

1

1

Uvod u komponovanje

 

 

 

2

Audiovizuelna tehnika

 

 

 

2

Teorija muzike

1

 

 

 

Muzički instrumenti

1

 

 

 

Harmonija

 

3

2

2

Istorija muzike
sa upoznavanjem muzičke kulture

 

1

3

2

Muzički oblici

 

1

1

2

Kontrapunkt

 

 

2

2

Nacionalna istorija muzike

 

 

 

1

 

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

naziv predmeta

razred i broj časova nedeljno

 

I razred

II razred

III razred

IV razred

Srpski jezik

3

3

3

3

Engleski jezik - I stani jezik

2

2

2

2

Italijanski jezik - II strani jezik

2

2

2

2

Informatika

2

2

2

2

Istorija
sa istorijom kulture i civilizacije

2

2

1

 

Biologija

2

 

 

 

Fizika

2

 

 

 

Sociologija

 

1

 

 

Psihologija

 

 

2

 

Filozofija

 

 

 

2

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2