Prijemni ispiti za osnovnu muzičku školu (upis u školsku 2014/2015)

 

 

prijave za
PRIJEMNI ISPIT

klavir, violina, viola, violončelo, harmonika,
gitara, harfa, flauta
klarinet, truba, trombon, horna, oboa, fagot,
 kontrabas, udaraljke.

PRIJAVE SE PRIMAJU  do 17. maja 2014. godine
 u sekretarijatu Muzičke škole ‚‚Vatroslav Lisinski‚‚
Straše Pindžura ½,
svakog radnog dana od 10 do 14 časova

telefon za dodatne informacije 35 46 831 i 35 72 643

Raspored polaganja biće objavljen  20.05.2013.
na oglasnoj tabli  i sajtu škole
 www.lisinski.edu.rs