Prijemni ispiti SMŠ

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA SMŠ 2011


Prijava za polaganje pijemnog ispita - download

PRIJEMNI ISPIT  SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Odluku o upisu učenika u srednje škole donosi Ministar prosvete Republike Srbije za svaku školsku godinu i konkursom predviđa uslove,merila i način izbora kandidata,raspoređivanje i upis učenika , zdravstvene uslove , rokove i neophodna dokumenta  za upis.

Konkursom za školsku 2010/2011  je predviđeno da Muzička škola "Vatroslav Lisinski" na obrazovni profil muzički izvođač primi 17 učenika , a na obrazovni profil muzički saradnik-teoretičar 8 učenika (strana 89 Konkursa za upis u srednje škole).

Kandidati koji polože prijemni ispit  upisuju se  u srednju muzičku školu   prema redosledu na rang listi koji se utvrđuje na osnovu:
1.  uspeha na prijemnom ispitu
2.  opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi
3.  opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Kandidat za upis  koji nije završio osnovnu muzičku školu pre prijemnog ispita obavezan je da polaže diferencijalni ispit na nivou gradiva završnog razreda osnovne muzičke škole  iz : 1. solfeđa
2. teorije muzike
3. instrumenta/solo pevanja
           
Za obrazovni profil MUZIČKI IZVOĐAČ (vokalnio instrumentalni odsek) prijemni ispit se sastoji iz dva dela:
1. instrument/solo pevanje
2. solfeđo sa teorijom muzike

Za obrazovni profil  MUZIČKI SARADNIK-TEORETIČAR (teoretski odsek)  prijemni ispit  se sastoji iz tri dela:
1. pismeni ispit iz solfeđa
2. usmeni ispit iza solfeđa
3. test iz teorije muzike

Kandidati  mogu polagati prijemni ispit za oba obrazovna profila i podnose prijave za svaki obrazovni profil posebno.

 

PRIJAVE  ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
PRIMAJU SE
21. i 22. maja 2010. godine
u sekretarijatu škole od 10 do 13 časova

Uz prijavu se podnosi
POTVRDA
da je kandidat redovan učenik
ZAVRŠNOG razreda osnovne MUZIČKE škole
(samo za učenike drugih osnovnih muzičkih škola).