Takmičenje

:: PROPOZICIJE I PRIJAVA ::

Memorijal Dušan Protić

Jedna od tradicionalnih manifestacija u školi je i školsko takmičenje koje je osnovano 1960. godine. Od 2001. godine takmičenje je otvoreno i za učenike drugih škola u Srbiji i ima ograničen broj učesnika. Organizuje se za grupe instrumenata i to: gudački instrumenti, duvački instrument i solo pevanje, gitara i harfa, harmonika,klavir i kameni ansambli. Takmičenje je od 2004. godine posvećeno osnivaču i prvom direktoru škole profesoru Dušanu Protiću koji je uspešno vodio i razvijao školu u periodu od njenog osnivanja 1953. do 1983. godine kada se povukao u penziju i do svoje smrti 2003. godine, bio dragoceni saradnik i savetodavac.
 Svaki žiri ima dužnost i pravo da proglasi pobednika za kategorju osnovna muzičke škola i kategoriju Srednja muzičke škola. Po završenom takmičenju, organizuje se Svečani koncert na kome nastupaju pobednici svojih kategorija a publika svojim glasovima bira pobednika takmičenja.
Pravilnik takmičenja i Propozicije:

Nagrade: Svi učesnici dobijaju takmičarski knjižicu a  na kraju takmičarskog dana diplome za učešće koje sadrže prezime i ime učesnika, plasman na takmičenju, školu i razred koju pohađaju i ima nastavnika.

Pobednici kategorja na završnom koncertu dobijaju prigodne poklone i novčanu nagradu.

U okviru takmičenja, dodeljuje se i nagrada Mia Mačak, u znak sećanja na našu učenicu flaute i žiri za duvečke instrumente proglašava najuspešnijeg mladog flautistu. Roditelji Mie Mačak su donatori nagrade zajedno sa školom.

Zo ovogodišnje takmičenje koje će se održati od 20. do 28. februara 2010. gpodine uvodi se nova kategorija, takmičenje kontrabasista.