Zaposleni

KLAVIR
- Dušica Radulović, klavir, rukovodilac stručnog veća
- Mr Dalida Vujadinović,
- Marina Kostić
- Vladimir Popović
- Nataša Đurović
- Danilo Mitrović
- Ranka Petrović-
- Tamara Kuzmanović
- Ana Stevanović
- Mr Tatjana Simić
- Luka Čubrilo
- Elena Šever, klavir, čitanje s’lista, korepeticija za klaviriste
- Marina Dragojloivić, klavir, uporedni klavir
- Vesna Surčulija
- Ira Bukumirović
- Nenad Ančić
- Nataša Krstić
- Ana Ponjavić
- Ivana Petković
- Tatjana Milošević, uporedni klavir
- Olga Ajder, klavir TO odsek
- Katarina Biljman
- Jelena Banković
               
               
Gudački instrumenti:
VIOLINA
- Ljiljana Stepanović, prof, rukovodilac stručnog veća, SMŠ, OMŠ, kamerna muzika,
- Mira Aćimović, prof, OMŠ, kamerna muzika
- Ljubica Matić, prof, OMŠ, SMŠ, čitanje s'lista, kamerna muzika
- Nevena Martinić, prof, OMŠ
- Donka Đorelijevski, prof, OMŠ
- Olivera Savić, prof, OMŠ,SMŠ, čitanje s'lista
- Maja Kaćanski, prof, OMŠ, SMŠ
- Bojana Ćućilović, prof, OMŠ
VIOLA
- Saša Mirković, SMŠ,
- Konstantin Blagojević, prof, SMŠ, OMŠ, čitanje s lista
VIOLONČELO
- Nebojša Janković, prof, OMŠ
- Tatjana Jovanović, OMŠ
KONTRABAS
- Ivan Bokor, prof, SMŠ, OMŠ, čitanje s lista
- Nemanja Đorđević, prof. OMŠ, čitanje s'lista
- Mr Aleksandar Latković, kamerna muzika, čitanje s'lista

HARMONIKA
- Ljubinka Barbarić rukovodilac stručnog veća, prof,SMŠ, OMŠ, čitanje s lista, kamerna muzika
- Višeslav Čučković, prof, OMš, SMŠ
- Zoran Gotovčević, prof, OMŠ,
- Jelena Gotovčević, prof, OMŠ, SMŠ
- Nataša Minić, nastavnik
- Vesna Ivanović, prof, OMŠ
- Lazar Ekmedžić, prof, OMŠ, SMŠ, kamena muzika, čitanje s'lista
- Aleksandra Božanić, SMŠ, čitanje s'lista
- Miodrag Krstić, SMŠ, čitanje*slista

DUVAČKI INSTRUMENTI:

- Aleksandar Gajić, prof, truba, OMŠ,SMŠ, čitanje s'lista, rukovodilac veća
- Katarina Azanjac, prof, flauta, SMŠ, kamerna muzika, čitanje s lista
- Biljana Maćić, prof, flauta  OMŠ
- Stanislava Vasiljević, prof, faluta, OMŠ, SMŠ kamerna muzika
- Ljubiša Jovanović, prof, klarinet, OMŠ, SMŠ
- Miloš Bjelica, prof,klarinet, OMŠ, SMŠ
- Jasmina Marković, oboa, OMŠ
- Ivan Kirn, oboa OMŠ, SMŠ
- Nenad Mirić, prof, fagot OMŠ, SMŠ kamerna muzika
- Slobodan Grozdanović, trombon, OMŠ
- Aleksandar Benčić, trombon SMŠ, čitanje s'lista
- Aleksandar Jotić, nastavnik, horna,OMŠ
UDARALJKE
- Miša Jovanović, prof, OMŠ
SOLO PEVANJE
- Stojanka Janković, prof, SMŠ, OMŠ, čitanje s lista
- Mirjana Savić, prof, SMŠ, OMŠ, čitanje s lista
- Mr Aneta Ilić, SMŠ, čitanje s'lista

GITARA    
- Aleksandar Hadži-Đorđević, prof, rukovodilac stručnog veća, SMŠ, kamerna muzika
- Goran Popović, nastavnik, OMŠ
- Igor Ivić, prof, OMŠ
- Jasmina Dragičević, str.učitelj, OMŠ
- Milan Dereta, prof, OMŠ
- Dragan Petrović, nastavnik, OMŠ, orkestar gitara
- Petar Nikolić, nastavnik, OMŠ
- Marija Đurđević - Pavlović, harfa, OMŠ

KOREPETICIJA
- Jovanka Ristić-Tot
- Sanja Zlatojević
- Nevena Matić
- Svetlana Vilić
- Milena Petrović
- Veroslava Jovanović
- Ana Stevanović
               
SOLFEĐO I TEORETSKI PREDMETI
- Ljiljana Antonijević, prof,  rukovodilac stručnog veća, solfedjo, OMŠ, SMŠ
- Radmila Janković, prof, solfeđo i terija, OMŠ
- Milenka Avalić, prof, solfeđo i teroja, OMŠ
- Ivana Popović, solfeđo, teorija OMŠ
- Maja Ignjačević, solfeđo, teorija, OMŠ, pripremni razred,
- Dragan Milovanović, prof, solfeđo i terija, OMŠ
- Tatjana Babić, solfeđo, OMŠ,SMŠ,  dečji orkestar
- Saša Kesić, solfeđo, OMŠ, partiture
- Katarina Pavlović, solfeđo, OMŠ, SMŠ
- Vesna Cvetković, prof, solfeđo, SMŠ
- Natalija Benderović, prof, harmonija, , uvod u komponovanje, dečji orkestar
- Rade Pejčić, prof, istorija muzike, muzički oblici, etnomuzikologioja, nacionalna istorija
- Ivona Eklemović,  prof,dirigovanje, hor, orkestar, pariture SMŠ
- Milena Živadinović, hor OMŠ ( od januara 2009)
- Svetlana Vilić, prof. Kontrapunkt, muzički oblici, SMŠ
- Zoran Obrenović, dirigovanje SMŠ, solfeđo OMŠ

OPŠTEOBAZOVNI PREDMETI ZA UČENIKE SMŠ
- Dragica Kuzmanović prof. Srpski jezik
- Dušan Pavlović, prof, Engleski jezik
- Ilinka Živković, prof, italijanski jezil
-Anđelko Dupčančić, prof, informatika, fizika, audio tehnika
- Ljiljana Milošević, prof, Istorija sa istorijom kulture i civilizacije
- Snežana Kostić, prof, biologija
- Marija Arambašić, , prof, sociologija, filozofija
- Vlada Karlić, Psihologija, građansko vaspitanje (do povratka M. Janežić sa porpdiljskog)
- Zoran Gortnar, fizičko vaspitanje
- Aleksa Kitanović, veroučitelj

SARADNICI
- Svetlana Janković. biblioteka i nototeka
- Slobodan Grozdanović, rukovodilac školskog instrumentarija
- Vlada Karlić, psiholog
- Mario Bjelanović, klavir štimer
- Dragiša Milošković klavir štimer
- Biljana Stolić, sekretar škole,
- Dara Lukić, referent za đačka pitanja i EIS
- Ljiljana Sinadinović, računovodstvo
- Milena Stefanović, administrativni radnik i blagajniik

O direktoru škole

Od 1991. godine , na mestu direktora škole nalazi se profesor Vesna Cvetković. Po obrazovanju profeso muzičke teorije i solfeđa. Osnovnu muzičku školu završava u MŠ „Lisinski“, klavir, Srenju u MŠ „Josip Slavenski“, klavir u klasi prof. Jele kršić i teoretski odek u klasi prof. Anastasa Anastasijevića, solfeđo i Srđana Hofmana , harmponija. Fakultet muzičke umetnosti, odsek za opštu muzičku pedagogiju u klasi dr. Zorislave M. Vasiljević. Tokom studija 5 godina je bila član Akademskog kamernog hora „Collegium musicum“ kod dirigentkinje Darinke Matić-Marović. Od 1976. radi kao korepetitor i nastavnik solfeđa u MŠ „V. Lisinski“. Pre dolaska na mesto direktora škole 5 godina je bila šef odseka za teoretske predmete i član Saveta škole.
Od njenog dolaska na mesto direktora škole, koja je i u prethodnim periodima imala viskok nivo nastave i odlične rezultate rada, škola dobija na dodatnom poletu i razvoju. Otvaraju se novi odseci i u nastavu uvode novi instrumenti kojih nije do tada bilo, a poseban doprinos je otvaranje Srednje škole.
Veliki značaj daje se u radu školskih ansambala, hora OMŠ, ženskog hora i mešovitog hora SMŠ, gudački orkestar OMŠ, kamerni orkestar SMŠ, orkestar gitara OMŠ, orkestar harmonika OMŠ. Uz saradnju sa posvećenim i vrednim profesorima nastava kamerne muzike se posbno neguje, kao najznačajniji segment rada sa učenicima Srednje škole kao i sa učenicima osnovne škole, naročito sa onima koji pokazuju izrazite spospbnosti za bavljenje muzikom.

V. Cvetković se sve vreme aktivno bavi i nastavom solfeđa u osnovnoj i muzičjkoj školi, i zahvaljujući rezultatima rada, ministarstvi prosvete RS je angažuje kao kooatora novi udžbenika za nastavu solfeđa u OMŠ, za prvi, drugi i šesti razred.  (izdanja Zavoda za udžbenike i nastavna sredtva).
U više navrata bikla je član Predsedništva Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, a od 2000. godine je rukovodilac aktiva direktora beogradskih muzičkih i baletskih škola. U periodu od 1995. do 2000. godine bila je direktor Republičko takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije, i Generalni sekretar Smotre talenata, u Sremskim Karlovcima koja nažalost od 2000. godine više ne postoji.

U periodu od 2002. godine držala je akreditovane seminare za nastavnike solfeđa i insrumentalne nastave u OMŠ u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji (Beograd, Novi sad, Lazarevac, Užice, Šabac, Bečej) na kojima je prisustvovalo preko pet stotina nastavnika.
Zahvaljujući entuzijazmu i energiji Vesne Cvetković, održani su autorski koncerti Srpskih autora, Zorana Jovanovića, Dragoljuba Šarkovića i Vere Milanković, na kojima su izvedene kompozicije posebno pisane i posvećene učenicima škole i školskim ansamblima (preko 30 prvih izvodjenja). Takođe su održani autorski koncerti sa delima J. S. Baha, W.A. Mocarta i A. Vivaldija na kojima su pored solista obavezno nastupali orkesti i horovi škole.

Možda najveći doprinos u radu škole, direktorka ima u pažljivom odabiru nastavnika i podsticanju za usavršavanje i napredovanje, kao i u kontinuiranom praćenju rada učenika i aktivnoj podršci učenicima a u saradnji sa roditeljima i stalnom željom i realizacijom unapređenja nastave i uvođenjem različitih niovina u vannastavnim aktivnostima škole (Moj prvi nastup, Majski koncert, Koncerti maturanata OMŠ i SMŠ i slično