Takmičenje harmonikaša u Pančevu, 04.05.2015.

Rezultati:

 

  1. Dragičević Nikola – I OMŠ – I nagrada
  2. Bojičić Vukica – IV OMŠ – II nagrada
  3. Petrović Petar – VI OMŠ – I nagrada
  • Nataša Minić

 

  1. Milenić Milan – II OMŠ – II nagrada
  • Aleksandar Budimir