Takmičenje „Kornelije“, MŠ „Stanković“,09.05.2015.

Rezultati:

Solfeđo:

  1. Lapčević Dragutinka– I SMŠ – I nagrada(98,00)
  2. Petrović Nina – I SMŠ – I nagrada(90,00)
  3. Đukić Jovana –I SMŠ – III nagrada(79,00)
  4. Milanović Mina – I SMŠ – pohvala(66,30)

Teorija:

  1. Gajić Valentina – I SMŠ – I nagrada(99,00)
  2. Milanović Mina – I SMŠ – I nagrada(97,00)
  3. Petrović Nina – I SMŠ – I nagrada(96,00)
  4. Đukić Jovana – I SMŠ – II nagrada(87,00)
  • prof.Ivana Popović