Шести војвођански фестивал харфе

Зрењанин 22.03. 2015. 

Резултати

 

  1. Чича-Поткоњак Корана – I СМШ – Златна плакета

-кл. Марија Ђурђевић-Павловић

  1. Тутић Јелена – IV СМШ – Сребрна плакета

-кл. Марија Ђурђевић-Павловић