Резултати:

Марија Манчић 3 р, кл. М. Костић                 – I 1 награда

Бранислава Мијановић 3 р, кл. М. Костић   – II 3 награда

Војислав Јеленковић 2 р, кл. Г. Живковић – III 1 награда