Професори ОМШ и СМШ- школска 2019/2020.

Одсек: Клавир

 • Матична школа
 1. Вујадиновић Топаловић Далида- ОМШ, клавир ТО, камерна музика
 2. Костић Марина- ОМШ, клавир ТО, камерна музика
 3. Кузмановић Тамара- ОМШ
 4. Ђуровић Наташа- ОМШ, СМШ, камерна музика
 5. Поповић Владимир- ОМШ,СМШ
 6. Петровић Ранка- ОМШ, СМШ, клавир ТО
 7. Радуловић Душица- ОМШ, СМШ, клавир ТО
 8. Шевер Елена- ОМШ, СМШ
 9. Ајдер Олга- упоредни клавир,  клавир ТО
 10. Милошевић Татјана- ОМШ, упоредни клавир, клавир ТО

 

 • ИО Жарково
 1. Равњак Александра- ОМШ
 2. Дамјановић Марина-ОМШ, камерна музика
 3. Живковић Гордана-ОМШ, СМШ
 4. Младеновић Докић Софија-ОМШ, СМШ,камерна музика, руководилац стручног већа
 5. Митровић Данило-ОМШ, СМШ
 6. Букумировић Ира – ОМШ, СМШ, читање с листа, корепетиција
 7. Радић Весна (замена Крстић Јелена)

 

 • ИО Железник
 1. Пекмезовић Верица – ОМШ, СМШ
 2. Маркишић Ана-ОМШ

 

 • ИО Сремчица
 1. Поњавић Ана-ОМШ

 

 • ИО Обреновац
 1. Васиљевић Бојана-ОМШ
 2. Матић Невена-ОМШ

 

Одсек : Хармоника

 • Матична школа
 1. Крстић Миодраг-ОМШ, СМШ
 2. Ивановић Весна- ОМШ
 3. Поповић Александар – СМШ
 4. Пековић Никола – СМШ

 

 • ИО Жарково
 1. Готовчевић Јелена- ОМШ, руководилац стручног већа
 2. Џиновић Бранко – ОМШ, читање с листа

 

 • ИО Железник
 1. Илић Алекса-ОМШ, камерна музика

 

 • ИО Сремчица
 1. Минић Наташа- ОМШ

 

 • ИО Обреновац
 1. Чучуковић Вишеслав-ОМШ

Одсек : Гитара

 • Матична школа
 1. Степаноски Милица – ОМШ, СМШ, читање с листа
 2. Вукићевић Милош – ОМШ
 3. Бенедек Милана- ОМШ, СМШ, читање с листа, руководилац стручног већа
 4. Дерета Милан- ОМШ, СМШ, читање с листа, камерна музика
 5. Јанаки Пејов– ОМШ, СМШ, читање с листа
 6. Ђурђевић Павловић Марија – харфа, ОМШ
 7. Милер Амалиа – ОМШ
 8. Ивић Игор – СМШ

 

 • ИО Жарково
 1. Јовандарић Стефан – ОМШ, оркестар ОМШ
 2. Марковић Милка – ОМШ
 3. Вукићевић Милош – ОМШ

 

 • ИО Сремчица
 1. Аџић Милош – ОМШ
 • ИО Обреновац
 1. Поповић Горан- ОМШ

Одсек : Гудачи

 • Матична школа
 1. Матић Љубица- виолина – ОМШ, камерна музика
 2. Аћимовић Мира-виолина – ОМШ, камерна музика
 3. Мартинић Невенка – виолина – ОМШ, камерна музика
 4. Благојевић Константин – виола – СМШ, гудачки оркестар ОМШ
 5. Савић Оливера – виолина – ОМШ, читање с листа, руководилац стручног већа
 6. Лукић Марија – виолина – ОМШ, СМШ
 7. Вашчић Тијана – виолончело – ОМШ
 8. Живановић Богдан – контрабас- ОМШ, СМШ, читање с листа, камерна музика
 9. Илић Вера – виолина- СМШ
 10. Младеновић Милутин – виолончело – СМШ
 11. Пејчић Раде- гудачки оркестар СМШ

 

 • ИО Жарково
 1. Анђелковић  Донка – виолина – ОМШ, СМШ
 2. Живковић Јелена – виолина – ОМШ
 3. Алексић Мина – виолина-ОМШ, СМШ
 4. Савић Павле – виолончело- ОМШ, СМШ
 5. Дивац Ивана – виолончело – ОМШ

 

 • ИО Железник
 1. Пријић Маријана – виолина – ОМШ

 

 • ИО Сремчица
 1. Маринковић Милош – виолина – ОМШ

 

 • ИО Обреновац
 1. Шишић Жељко- виолина – ОМШ
 2. Маринковић Милош – виолина – ОМШ

 

Одсек : Дувачи

 • Матична школа
 1. Маћић Биљана – флаута – ОМШ, камерна музика
 2. Крстић Катерина – обоа – ОМШ, СМШ, читање с листа
 3. Јовановић Љубиша – кларинет – ОМШ, СМШ, читање с листа, камерна музика
 4. Стојановић Јована – кларинет- ОМШ, СМШ
 5. Дајић Вук- труба – ОМШ, СМШ, дувачки оркестар
 6. Пекмезовић Урош – труба-ОМШ, руководилац стручног већа
 7. Антић Ђорђе – тромбон – ОМШ
 8. Јотић Александар-хорна – ОМШ, читање с листа, камерна музика
 9. Коцић Зоран – фагот – СМШ
 10. Јовановић Миша (замена Ђорђевић Невена) – удараљке – ОМШ, СМШ, читање слиста, камерна музика
 11. Вукомановић Стојанка – соло певање – ОМШ, СМШ

 

 • ИО Жарково
 1. Васиљевић Салаћанин Станислава – флаута- ОМШ, СМШ, камерна музика

 

Одсек : Солфеђо

 • Матична школа
 1. Антовић Милена – ОМШ, теорија музике, припремни разред
 2. Бабић Татјана – ОМШ, СМШ
 3. Поповић Ивана – СМШ, руководилац стручног већа
 4. Павловић Катарина – ОМШ, СМШ, теорија музике
 5. Кесић Саша – СМШ, теорија музике СМШ, музички облици, етномузикологија
 6. Јована Добријевић – ОМШ, теорија музике, хор
 7. Илић Јована (замена Сандра Дабић) – ОМШ, теорија музике

 

 • ИО Жарково
 1. Поповић Светлана – ОМШ
 2. Миловановић Драган – ОМШ

 

 • ИО Железник
 1. Капларевић Марија – ОМШ, теорија музике, хор

 

 • ИО Сремчица
 1. Крстић Јована ( замена Сања Икач) – ОМШ, теорија музике, хор

 

 • ИО Обреновац
 1. Савић Анита – ОМШ, СМШ, теорија музике, хор

 

 • Групна настава – Средња школа
 1. Обреновић Зоран – хармонија, контрапункт, увод у компоновање
 2. Вилић Светлана – хор ОМШ и СМШ , дириговање, свирање хорских партитура
 3. Бојовић Мина – историја музике, национална историја музике, контрапункт, музички инструменти
 4. Кесић Саша –  теорија музике, музички облици, етномузикологија

 

Корепетитори:

 1. Ристић Тот Јованка
 2. Златојевић Сања
 3. Ђурашиновић Бојана
 4. Петровић Милена
 5. Ранчић Верослава
 6. Пекмезовић Милица
 7. Ранчић Ана

 

Општеобразовна настава СМШ

 1. Радовановић Вуја Ивана – српски језик и књижевност, шеф одсека
 2. Мишковић Наташа – енглески језик
 3. Живковић-Трифуновић Илинка – италијански језик
 4. Ракић Богдановић Јелена (замена Брајковић Стефан) – историја
 5. Костић Снежана – биологија
 6. Арамбашић Савић Марија – социологија, филозофија, грађанско васпитање
 7. Којић Жељка – психологија
 8. Бабић Драгана – информатика, аудиовизуелна техника
 9. Станић Наташа – физика
 10. Гортнар Зоран – физичко васпитање
 11. Тимотијевић Јелена – веронаука

 

 

Директор школе: Зоран Готовчевић

Помоћници директора:  Ивана Вуја-Радовановић, Ивана Поповић и Данијела Кличковић

Психолог  школе: Мајда Марић

Педагог: Хип Фимић Александра

Нототекари: Јанковић Светлана, Мађаревић Аврамовић Татјана