Професори ОМШ и СМШ- школска 2020/2021.

Одсек: Клавир

 • Матична школа
 1. Вујадиновић Топаловић Далида- ОМШ
 2. Костић Марина- ОМШ, клавир ТО, камерна музика, упоредни клавир
 3. Кузмановић Тамара- ОМШ, камерна музика
 4. Ђуровић Наташа- ОМШ, СМШ, камерна музика
 5. Поповић Владимир- ОМШ,СМШ
 6. Петровић Ранка- ОМШ, СМШ, клавир ТО
 7. Радуловић Душица- ОМШ, СМШ, клавир ТО
 8. Шевер Елена- ОМШ
 9. Ајдер Олга- упоредни клавир,  клавир ТО
 10. Милошевић Татјана- упоредни клавир, клавир ТО
 • ИО Жарково
 1. Равњак Александра- ОМШ, СМШ, клавирски дуо
 2. Дамјановић Марина- ОМШ, камерна музика
 3. Живковић Гордана- ОМШ
 4. Младеновић Докић Софија- ОМШ, СМШ, руководилац стручног већа
 5. Митровић Данило- ОМШ, СМШ
 6. Букумировић Ира- ОМШ, СМШ, читање с листа, корепетиција
 7. Радић Весна (замена Фишер Тара), ОМШ, упоредни клавир, клавир ТО
 8. Петровић Олга- читање с листа, корепетиција, упоредни клавир, клавир ТО
 • ИО Железник
 1. Пекмезовић Верица – ОМШ, СМШ
 2. Маркишић Ана- ОМШ
 • ИО Сремчица
 1. Поњавић Ана- ОМШ
 • ИО Обреновац
 1. Васиљевић Бојана- ОМШ
 2. Матић Невена- ОМШ
 • ИО Умка
 1. Поповић Милена- ОМШ

Одсек : Хармоника

 • Матична школа
 1. Крстић Миодраг-ОМШ, СМШ, читање с листа, камерна музика
 2. Ивановић Весна- ОМШ
 3. Миленковић Надежда- ОМШ
 4. Поповић Александар- СМШ
 • ИО Жарково
 1. Готовчевић Јелена- ОМШ, руководилац стручног већа
 2. Џиновић Бранко– ОМШ
 • ИО Железник
 1. Илић Алекса-ОМШ
 • ИО Сремчица
 1. Минић Наташа- ОМШ
 • ИО Обреновац
 1. Чучуковић Вишеслав- ОМШ

 

Одсек : Гитара

 • Матична школа
 1. Степаноски Милица – ОМШ, СМШ
 2. Вукићевић Милош – ОМШ
 3. Дерета Милан – ОМШ, камерна музика, руководилац стручног већа
 4. Милер Амалија- ОМШ, СМШ, читање с листа
 5. Јанаки Пејов– ОМШ
 6. Ивић Игор- ОМШ, СМШ, читање с листа
 7. Ђурђевић Павловић Марија – харфа, ОМШ, СМШ, читање с листа
 • ИО Жарково
 1. Јовандарић Стефан – ОМШ, оркестар ОМШ
 2. Марковић Милка – ОМШ
 3. Вукићевић Милош – ОМШ
 • ИО Сремчица
 1. Аџић Милош – ОМШ
 • ИО Обреновац
 1. Поповић Горан- ОМШ
 • ИО Умка
 1. Божиновић Сава- ОМШ

 

Одсек : Гудачи

 • Матична школа
 1. Матић Љубица- виолина – ОМШ, камерна музика
 2. Аћимовић Мира-виолина – ОМШ, камерна музика
 3. Мартинић Невенка – виолина – ОМШ
 4. Благојевић Константин – виола – СМШ, гудачки оркестар ОМШ
 5. Савић Оливера – виолина – ОМШ, читање с листа, руководилац стручног већа
 6. Вашчић Тијана – виолончело – ОМШ
 7. Живановић Богдан – контрабас- ОМШ, СМШ, читање с листа
 8. Илић Вера – виолина- СМШ
 9. Младеновић Милутин – виолончело – СМШ
 10. Пејчић Раде- гудачки оркестар СМШ
 • ИО Жарково
 1. Анђелковић Донка – виолина – ОМШ, СМШ, читање с листа
 2. Николић Мина (замена Живковић Јелена) – виолина-ОМШ, СМШ
 3. Драмићанин Исидора- ОМШ
 4. Маринковић Милош- виолина- ОМШ
 5. Савић Павле – виолончело- ОМШ, СМШ
 6. Дивац Ивана – виолончело – ОМШ
 • ИО Железник
 1. Огризовић Ирена – виолина – ОМШ
 • ИО Сремчица
 1. Маринковић Милош– виолина – ОМШ

 

 • ИО Обреновац
 1. Шишић Жељко- виолина – ОМШ
 • ИО Умка
 1. Мартиновић Невена – виолина ОМШ

 

Одсек : Дувачи

 • Матична школа
 1. Маћић Биљана – флаута – ОМШ
 2. Крстић Катерина – обоа – ОМШ, СМШ, читање с листа
 3. Станишић Владимир – кларинет – ОМШ, СМШ, читање с листа, камерна музика
 4. Стојановић Јована– кларинет- ОМШ, СМШ, читање с листа
 5. Дајић Вук- труба – ОМШ, СМШ, дувачки оркестар
 6. Пекмезовић Урош – труба- ОМШ, СМШ, руководилац стручног већа
 7. Антић Ђорђе – тромбон – ОМШ
 8. Јотић Александар- хорна – ОМШ, СМШ, читање с листа, камерна музика
 9. Матић Никола – фагот – СМШ
 10. Јовановић Миша (замена Ђорђевић Невена) – удараљке – ОМШ, СМШ, читање с листа, камерна музика
 11. Вукомановић Стојанка – соло певање – ОМШ, СМШ
 • ИО Жарково
 1. Васиљевић Салаћанин Станислава – флаута- ОМШ, СМШ
 • ИО Умка
 1. Ракић Милан – кларинет ОМШ
 2. Антић Ђорђе – тромбон ОМШ
 3. Дајић Вук- труба ОМШ

 

 

 

Одсек : Солфеђо

 • Матична школа
 1. Антовић Милена – ОМШ, СМШ, теорија музике, припремни разред
 2. Бабић Татјана – ОМШ, контрапункт, хармонска пратња
 3. Дабић Сандра – ОМШ, теорија музике
 4. Павловић Катарина – ОМШ, СМШ, теорија музике, хармонска пратња
 5. Илић Јована – ОМШ
 • ИО Жарково
 1. Поповић Светлана – ОМШ, теорија музике, руководилац стручног већа
 2. Миловановић Драган – ОМШ, теорија музике
 • ИО Железник
 1. Капларевић Марија – ОМШ, теорија музике, хор
 • ИО Сремчица
 1. Крстић Јована – ОМШ
 • ИО Обреновац
 1. Савић Анита– ОМШ, теорија музике, хор
 • ИО Умка
 1. Икач Сања– ОМШ

 

 • Групна настава – Средња школа
 1. Васић Милица – хармонија, контрапункт, увод у компоновање
 2. Вилић Светлана – хор ОМШ и СМШ , дириговање, свирање хорских партитура
 3. Кличковић Данијела – историја музике, национална историја музике, етномузикологија
 4. Кесић Саша –  солфеђо, музички облици, етномузикологија, хармонија

 

 

Корепетитори:

 1. Ристић Тот Јованка – руководилац стручног већа
 2. Златојевић Сања
 3. Ђурашиновић Бојана (замена Тодоровић Биљана)
 4. Петровић Милена
 5. Ранчић Верослава
 6. Пекмезовић Милица
 7. Ранчић Ана
 8. Митровић Катарина

 

Општеобразовна настава СМШ

 1. Радовановић Вуја Ивана – српски језик и књижевност, руководилац стручног већа
 2. Мишковић Наташа– енглески језик
 3. Живковић-Трифуновић Илинка – италијански језик
 4. Ракић Богдановић Јелена – историја
 5. Поповић Рајачић Лидија – математика
 6. Арамбашић Савић Марија – социологија, филозофија, грађанско васпитање
 7. Којић Жељка – психологија
 8. Бабић Драгана – информатика, аудиовизуелна техника
 9. Tијана Раденковић – физика
 10. Гортнар Зоран – физичко васпитање
 11. Тимотијевић Јелена – веронаука

 

 

 

Директор школе: Зоран Готовчевић

Помоћници директора:  Весна Ивановић, Ивана Поповић и Илинка Живковић Трифуновић

Психолог  школе: Мајда Марић

Педагог: Хип Фимић Александра

Нототекари: Јанковић Светлана, Мађаревић Аврамовић Татјана