Професори ОМШ и СМШ- школска 2021/2022.

 

СПИСАК НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА КЛАВИР

Баново брдо (матична школа):

 1. Наташа Ђуровић
 2. Далида Вујадиновић-Топаловић
 3. Тамара Кузмановић
 4. Душица Радуловић
 5. Марина Костић
 6. Ранка Петровић
 7. Владимир Поповић
 8. Елена Шевер
 9. Олга Ајдер
 10. Татјана Милошевић

Жарково:

 1. Александра Равњак
 2. Ира Букумировић
 3. Гордана Живковић
 4. Марина Дамјановић
 5. Данило Митровић
 6. Софија Младеновић – руководилац стручног већа
 7. Ана Поњавић
 8. Милена Поповић

Железник:

 1. Верица Пекмезовић
 2. Ана Маркишић

Сремчица:

 1. Сања Станковић

Обреновац:

 1. Бојана Васиљевић
 2. Невена Матић

Умка:

 1. Милена Обрадовић

 

СПИСАК НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ХАРМОНИКА

Баново брдо:

 1. Миодраг Крстић
 2. Весна Ивановић ( 25%)
 3. Надежда Миленковић ( 75%)
 4. Александар Поповић(15%)

Жарково

 1. Јелена Готовчевић – руководилац стручног већа
 2. Бранко Џиновић

Железник

 1. Алекса Илић

Сремчица

 1. Наташа Минић

Обреновац

 1. Вишеслав Чучковић

 

СПИСАК НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ГИТАРА И ХАФА

Баново брдо:

 1. Милица Степаноски
 2. Милан Дерета – руководилац стручног већа
 3. Амалиа Милер
 4. Јанаки Пејов
 5. Марија Ђурђевић Павловић харфа
 6. Игор Ивић 30%

Жарково

 1. Милка Марковић
 2. Стефан Јовандарић
 3. Милош Вукићевић

Сремчица

 1. Милош Аџић

Обреновац

 1. Горан Поповић

Умка

 1. Катарина Николић

 

СПИСАК НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ГУДАЧА

Баново брдо:

 1. Мира Аћимовић виолина
 2. Оливера Савић -виолина
 3. Невенка Мартинић -виолона
 4. Љубица Матић -виолина
 5. Вера Илић -виолина
 6. Костантин Благојевиц – виола и оркестар
 7. Тијана Вашчић – виолончело, руководилац стручног већа
 8. Милутин Младеновић -виолончело
 9. Богдан Живановић -контрабас

Жарково :

 1. Донка Анђелковић -виолина
 2. Мина Николић – замена Невена Мартиновић – виолина
 3. Исидора Марјановић – замена Атанасија Станишић – виолина
 4. Павле Савић -виолончело
 5. Ивана Дивац -виолончело

Железник:

 1. Ирена Огризовић – замена Милош Бубало – виолина

Сремчица:

 1. Милош Маринковић -виолина

Умка:

 1. Јелена Живковић -виолина

Обреновац:

 1. Жељко Шишић виолина

 

СПИСАК НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДУВАЧА, УДАРАЉКИ И СОЛО ПЕВАЊА

 1. Стојановић Јована, руководилац стручног већа, кларинет Баново брдо
 2. Биљана Маћић, флаута Баново брдо
 3. Станислава Васиљевић, флаута Жарково
 4. Катерина Крстић, обоа Баново брдо
 5. Стојанка Вукомановић, соло певање Баново брдо
 6. Владимир Станишић, кларинет Баново брдо
 7. Милош Стевановић, кларинет Баново брдо
 8. Милан Ракић, кларинет Умка
 9. Никола Матић, фагот Баново брдо
 10. Вук Дајић, труба и дувачки оркестар, Баново брдо и Умка
 11. Урош Пекмезовић, труба Баново брдо
 12. Милица Будимиров, хорна Баново брдо
 13. Ђорђе Антић, тромбон Баново брдо и Умка
 14. Невена Ђорђевић, удараљке Баново брдо

 

СПИСАК НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ

 1. Бабић Татјана - Матична школа Баново брдо
 2. Павловић Катарина - Матична школа Баново брдо
 3. Миловановић Драган - Матична школа Баново брдо
 4. Икач Сања  – Матична школа Баново брдо/ Одељење Умка
 5. Илић Јована  – Матична школа Баново брдо
 6. Антовић Милена -  Матична школа Баново брдо
 7. Кесић Саша - Матична школа Баново брдо
 8. Васић Милица - Матична школа Баново брдо
 9. Кличковић Данијела - Матична школа Баново брдо
 10. Пејчић Раде  Матична школа – Баново брдо
 11. Вилић Светлана - Матична школа Баново брдо
 12. Поповић Светлана - Одељење Жарково – руководилац стручног већа
 13. Ивана Поповић – Одељење Жарково
 14. Јована Крстић – Одељење Сремчица
 15. Савић Анита  – Одељење Железник
 16. Сарић Бојан – Одељење  Обреновац
 17. Аџић Тијана – Одељење Обреновац

 

Корепетитори:

 1. Ристић Тот Јованка – руководилац стручног већа
 2. Златојевић Сања
 3. Ђурашиновић Бојана – замена Тодоровић Биљана
 4. Петровић Милена
 5. Ранчић Верослава
 6. Пекмезовић Милица
 7. Ранчић Ана – замена Милош Јеротић
 8. Митровић Катарина

 

СПИСАК НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ

 1. Радовановић Вуја Ивана – српски језик и књижевност
 2. Мишковић Наташа– енглески језик
 3. Живковић-Трифуновић Илинка – италијански језик
 4. Ракић Богдановић Јелена – историја
 5. Божиловић Симић Данијела – математика
 6. Арамбашић Савић Марија – социологија, филозофија, грађанско васпитање
 7. Каматовић Марија – психологија
 8. Бабић Драгана – информатика, аудиовизуелна техника
 9. Миленковић Александра – физика
 10. Гортнар Зоран – физичко васпитање, руководилац стручног већа
 11. Тимотијевић Јелена – веронаука

 

Директор школе: Зоран Готовчевић

Помоћници директора:  Весна Ивановић, Стојановић Јована, Илинка Живковић Трифуновић и Зоран Гортнар

Психолог школе: Мајда Марић

Педагог: Хип Фимић Александра

Нототекари: Јанковић Светлана, Мађаревић Аврамовић Татјана