Клавир ОМШ од IIVразреда

 

1. Ана Јовановић, МШ „Д. Јенко“Београд

2. Маја Вуковић, МШ“ Ј.Славенски“Београд

3. Наташа Ђуровић, МШ „В.Лисински“Београд

4. Ана Маркишић, МШ „В. Лисински“Београд

-секретар

 

Клавир СМШ и VI ОМШ

 

1. Маја Рајковић, ФМУ Београд

2. Милена Апић, МШ „И. Бајић“ Нови Сад

3. Елена Шевер, МШ „ В. Лисински“

4. Софија Младеновић-Докић, МШ „В.Лисински“

– секретар

 

Гудачи ОМШ од II– V разреда

 

1. Маја Каћански, МШ „Ј. Славенски“ Београд

2. Небојша Јанковић, МШ „Ј. Славенски“ Београд

3. Богдан Живановић, МШ „В.Лисински“ Београд

4. Мина Алексић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар

 

Гудачи СМШ и VIОМШ

 

1. Милутин Младеновић, ФИЛУМН Крагујевац

2. Јелена Ћурчић, МШ „С. Мокрањац“ Краљево

3. Марко Јосифовски, ФМУ Београд

4. Љубица Матић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар

 

Гитара и харфа ОМШ и СМШ

 

1.Сретен Попара, МШ „КМанојловић“ Београд

2. Милан Дерета, МШ „В.Лисински“ Београд

3. Александар Хаџи Ђорђевић, МШ „В.Лисински“

Београд

4. Јасмина Драгићевић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар

 

Хармоника ОМШ и СМШ

 

1. Сања Бурсаћ, МШ „Станковић“ Београд

2. Миодраг Крстић, МШ „В.Лисински“ Београд

3. Јелена Готовчевић, МШ „В.Лисински“ Београд

4. Наташа Минић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар

 

Дувачи ОМШ и СМШ

 

1.Лидија Кнајп,  МШ Сомбор

2. Милош Васиљевић, ФМУ Београд

3. Љубиша Јовановић, МШ „В.Лисински“ Београд

4. Ведран Ненадовић, МШ „К.Манојловић“ Београд

5. Биљана Маћић, МШ „В.Лисински“ Београд

– секретар