Музичка школа „Ватрослав Лисински “ Београд
ул. Страше Пинџура 1/2
11000 Београд
Србија
Контакт телефон: +381 11 35 46 831 , +381 11 35 72 643
Факс: +381 11 35 46 831

Мејлови школе:

mslisinski.beograd@gmail.com – директор школе
biljana.lisinski@gmail.com – секретар школе
sekretarijat.lisinski@gmail.com – административни радник у секретаријату
racunovodstvo.lisinski@gmail.com – шеф рачуноводства
blagajnik.mslisinski@gmail.com – административно-финансијски радник

 

Maпa