Muzička škola „Vatroslav Lisinski “ Beograd
ul. Straše Pindžura 1/2
11000 Beograd
Srbija
Kontakt telefon: +381 11 35 46 831 , +381 11 35 72 643
Faks: +381 11 35 46 831

Mejlovi škole:

mslisinski.beograd@gmail.com – direktor škole
biljana.lisinski@gmail.com – sekretar škole
sekretarijat.lisinski@gmail.com – administrativni radnik u sekretarijatu
racunovodstvo.lisinski@gmail.com – šef računovodstva
blagajnik.mslisinski@gmail.com – administrativno-finansijski radnik

 

Mapa