Провера музичких способности – припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем. Похађање припремног разреда није предуслов за полагање пријемног испита за основну школу.


Провера музичких способности за упис у припремни разред састоји се из провере одређених компонената музикалности:

  1. слух – певање једне од понуђених или неке друге дечије песме
  2. музичка меморија – понављање певањем тонова и краћих мелодијских мотива које наставник свира на клавиру
  3. ритам – понављање задатих ритмичких мотива уз тапшање

Пријемни испити –
школска 2024/25. година

Контакт: prijemni.lisinski@gmail.com

Број слободних места за припремни разред је 30.

Провера музичких способности – припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем.
Провера музичких способности за упис у припремни разред састоји се из провере одређених компонената музикалности:

  1. слух – певање једне од понуђених или неке друге дечије песме
  2. музичка меморија – понављање певањем тонова и краћих мелодијских мотива које наставник свира на клавиру
  3. ритам – понављање задатих ритмичких мотива уз тапшање
Musical instruments on white background

Предлог дечјих песмица за пријемни

Пријаве за приступање провери музичких способности за упис у припремни разред у школској 2023/24. години примаће се искључиво електронским путем, у периоду од 3. до 28. априла 2023. године.

Провера музичких способности за упис у припремни разред биће реализована у просторијама матичне школе на Бановом брду. Кандидатима ће стручна комисија додељивати бодове на провери музичких способности, на основу којих ће деца бити рангирана и уписана. Планирани број места у школској 2023/24. је до 30 полазника у припремном разреду. 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ И ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 2023/24.

од 3. до 28. 4. 2023. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА (електронски)
• 15. 5. 2023. ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА (на огласној табли одељења које је кандидат навео у пријави)
• 3. и 4. 6. 2023. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (у одељењу које је кандидат навео у пријави)
• 11. 6. 2023. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД И НАКНАДНИ РОК ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (у матичној школи на Бановом брду)
• 15. 6. 2023. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА (објављује се на огласној табли одељења)
• 16. 6. 2023. РОК ЗА ЖАЛБЕ (електронски)
• 20. 6. 2023. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (објављује се на огласној табли одељења)
• 20.06.2023. НАКНАДНИ РОК ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
• 21. 06. 2023. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
• 22. и 23. 6. 2023. УПИС У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД ОМШ (секретаријат школе у матичној згради)

За све потребне информације пишите нам на имејл: prijemni.lisinski@gmail.com

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.

Scroll to Top