Провера музичких способности – припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем.
Провера музичких способности за упис у припремни разред састоји се из провере одређених компонената музикалности:

  1. слух – певање једне од понуђених или неке друге дечије песме
  2. музичка меморија – понављање певањем тонова и краћих мелодијских мотива које наставник свира на клавиру
  3. ритам – понављање задатих ритмичких мотива уз тапшање
Musical instruments on white background

Предлог дечјих песмица за пријемни

Пријаве за приступање провери музичких способности за упис у припремни разред у школској 2023/24. години примаће се искључиво електронским путем, у периоду од 3. до 28. априла 2023. године.

Провера музичких способности за упис у припремни разред биће реализована у просторијама матичне школе на Бановом брду. Кандидатима ће стручна комисија додељивати бодове на провери музичких способности, на основу којих ће деца бити рангирана и уписана. Планирани број места у школској 2023/24. је до 30 полазника у припремном разреду. 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ И ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 2023/24.

• од 3. до 28. 4. 2023. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА (електронски)
• 15. 5. 2023. ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА (на огласној табли одељења које је кандидат навео у пријави)
• 3. и 4. 6. 2023. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (у одељењу које је кандидат навео у пријави)
• 10. 6. 2023. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ – НАКНАДНИ РОК (у одељењу које је кандидат навео у пријави)
• 15. 6. 2023. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА (објављује се на огласној табли одељења)
• 16. 6. 2023. РОК ЗА ЖАЛБЕ (електронски)
• 20. 6. 2023. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА (објављује се на огласној табли одељења)
• 22. и 23. 6. 2023. УПИС У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД ОМШ (секретаријат школе у матичној згради)

За све потребне информације пишите нам на имејл: prijemni.lisinski@gmail.com

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.