Провера музичких способности – припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем.
Провера музичких способности за упис у припремни разред састоји се из провере одређених компонената музикалности:

  1. слух – певање једне од понуђених дечијих песмица – аудио снимци песмица биће објављени у априлу на сајту школе
  2. музичка меморија – понављање певањем тонова и краћих мелодијских мотива које наставник свира на клавиру
  3. ритам – понављање задатих ритмичких мотива уз тапшање
Musical instruments on white background

Пријаве за приступање провери музичких способности за упис у припремни разред у школској 2023/24. години примаће се искључиво електронским путем, у периоду од 3. до 28. априла 2023. године.

Провера музичких способности за упис у припремни разред биће реализована у просторијама матичне школе на Бановом брду. Кандидатима ће стручна комисија додељивати бодове на провери музичких способности, на основу којих ће деца бити рангирана и уписана. Планирани број места у школској 2023/24. је 30 полазника у припремном разреду. Термини за приступање провери музичких способности биће објављени после завршетка пријављивања кандидата, 28. априла 2023. године.

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.